Zarówno rząd, związki zawodowe jak i pracodawcy chcą, by od października ze świadczeń mogły korzystać takie osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza 546 złotych miesięcznie. Teraz jest to 477 złotych. Ze świadczeń z pomocy społecznej będą mogły skorzystać też rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 415 złotych. Teraz jest to 351 złotych.
Uzgodniono, że na najbliższym posiedzeniu - 24 czerwca - Komisja Trójstronna podejmie uchwałę w tej sprawie, co pozwoli na rozpoczęcie procedury legislacyjnej.

Źródło: IAR