Znowelizowane przepisy o trybie przyspieszonym weszły w życie 8 czerwca br. Oprócz innych zmian zrezygnowano w nim z obligatoryjnego zatrzymania sprawcy i obligatoryjnego obrońcy. Do tej pory podsądny, czy tego chciał czy nie, musiał mieć adwokata, a ten musiał podjąć się obrony nawet wbrew woli klienta.
Jak podsądny będzie mógł go wybrać i gdzie szukać?  Dyżury adwokatów pełnione są w sądach rejonowych. Wszystko po to, żeby jak najszybciej powiadomić obrońcę o terminie rozprawy. Adwokackie dyżury odbywać się będą w godzinach urzędowania właściwego sądu w rejonie. Od ogólnej zasady adwokackiego dyżuru w sądzie wprowadza się jednak wyjątek, za zgodą prezesa sądu mecenas będzie mógł dyżurować w innym miejscu, pod telefonem. Taki przywilej nie może także odbić się niekorzystnie na prawach podsądnego.
Każdy prokurator rejonowy i komendant policji dostanie od prezesa właściwego sądu listę adwokatów, numery ich telefonów i określone miejsce dyżuru. O ich sporządzenie zadbać muszą właściwe okręgowe rady adwokackie.

Źródło: Rzeczpospolita