Związek Maklerów i Doradców poddał projekt ocenie firm inwestycyjnych. Z odpowiedzi nadesłanych przez 16 towarzystw funduszy inwestycyjnych i dziewięć powszechnych towarzystw emerytalnych wynika, że chcą one pozostawić obecny system bez zmian czyli pozostawienia wymogu zatrudnienia co najmniej dwóch maklerów w domach maklerskich i dwóch doradców w towarzystwach funduszy inwestycyjnych.  Jak pisze "Parkiet", 90 proc. ankietowanych firm zadeklarowało, że licencje pomagają przy selekcji kandydatów do pracy, 80 proc. - że wspiera pracowników w podnoszeniu kwalifikacji, a 83 - że egzamin nie jest barierą w dostępie do zawodu. Zdaniem firm, bariery rozwoju rynku finansowego są gdzie indziej, m.in. w przewlekłości postępowań administracyjnych czy nadmiernej sprawozdawczości.
Z informacji gazety wynika jednak, że Ministerstwo Gospodarki skłania się jednak do wprowadzenia tych zmian.