Skorzystanie z tej usługi będzie możliwe po spełnieniu określonych wymogów formalnych, związanych głównie z procedurą uzyskania dostępu do strony internetowej systemu informatycznego. Obsługa zgłoszeń bez wykorzystania klucza do bezpiecznej transmisji danych będzie dokonywana na zasadach dotychczasowych i wymagać będzie dodatkowego przedstawienia w organie celnym papierowej formy zgłoszenia.
Wdrożenie bezpapierowej obsługi zgłoszeń przywozowych w systemie CELINA nie oznacza całkowitego wyparcia z obiegu zgłoszeń celnych składanych w formie pisemnej na formularzach SAD. Do czasu wdrożenia nowych przepisów wspólnotowego prawa celnego (tj. prawdopodobnie do czerwca 2013 r.) wprowadzających przywozowe zgłoszenia celne w formie elektronicznej jako regułę, zgłoszenia pisemne pozostaną nadal jedną z opcji dokonania zgłoszenia.
Jednocześnie Ministerstwo Finansów przypomina, że 1 lipca 2010 r. zaczynają także obowiązywać nowe, ujednolicone zasady uzyskiwania dostępu do systemów informatycznych CELINA/ECS/ICS/INTRASTAT i rejestracji w PDR. Nowe zasady dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line