Od 12 czerwca br. obowiązuje  rozporządzenie z 26 kwietnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 78, poz. 515).
Przewiduje ono, że przedstawiciele tych zawodów prowadzący indywidualne i grupowe praktyki muszą mieć obowiązkowe polisy OC. Najdroższe muszą wykupić osoby zajmujące się anestezjologią i intensywną terapią, położnictwem i ginekologią, chirurgią, neonatologią, onkologią kliniczną, okulistyką czy medycyną ratunkową – w ich wypadku suma ubezpieczenia wynosi bowiem 100 tys. euro. Mniej za swoje polisy będą musieli zapłacić dentyści (z wyłączeniem chirurgów stomatologicznych i szczękowo-twarzowych) – dla nich suma obowiązkowego ubezpieczenia OC wynosi 50 tys. euro. Pozostali lekarze i lekarze dentyści wykonujący prywatną praktykę będą musieli wykupić polisy na kwotę 25 tys. euro.
Obowiązek nie dotyczy jedynie lekarzy zatrudnionych na etatach, za których w myśl kodeksu pracy odpowiedzialność ponosi pracodawca, a także tych, którzy zawarli kontrakty bezpośrednio z NFZ i mają obowiązek ubezpieczenia OC wynikający z innych przepisów.

Źródło: Rzeczpospolita 12.06.2010.