Strasburg: Poród w domu to nie prawo podstawowe

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że brak zapewnienia publicznego systemu opieki medycznej w czasie porodu domowego nie stanowi naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego...

16.10.2018

Szpital w Dziekanowie Leśnym będzie miał własny grunt

Opieka zdrowotna

W poniedziałek marszałek Adam Struzik, członek zarządu województwa Elżbieta Lanc oraz starosta powiatu warszawskiego zachodniego Jan Żychliński podpisali akt notarialny dotyczący pozyskania na...

15.10.2018

Trzy nowe specjalizacje dla terapii dzieci i młodzieży

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Powstaną trzy nowe zawody dedykowane dla dzieci i młodzieży: psychoterapeuta kliniczny dzieci i młodzieży, terapeuta środowiskowy oraz psycholog kliniczny ze specjalizacją dla dzieci i młodzieży....

12.10.2018

UE rozszerzy listę czynników rakotwórczych w pracy

BHP Opieka zdrowotna

W dyrektywie ws. czynników rakotwórczych i mutagenów za czynniki rakotwórcze uznanych zostanie 8 dodatkowych substancji chemicznych, w tym spaliny z silników Diesla. Osiągnięte wczwartek przez...

11.10.2018

NFZ przypomni o wizycie SMS-em

Opieka zdrowotna

Narodowy Fundusz Zdrowia ma przypominać pacjentom SMS-em o wyznaczonym terminie wizyty i umożliwić jej odwołanie. Taki system ma zacząć działać w połowie przyszłego roku. Do tego czasu mają też...

11.10.2018

Rektor WUM: Konsolidacja to nie likwidacja

Opieka zdrowotna

Stanowczo podkreślam, że trwający proces restrukturyzacji Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus oraz jego konsolidacja od 1 stycznia 2019 roku w ramach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, nie...

09.10.2018

Utrata pracy nie musi oznaczać końca bezpłatnego leczenia

Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

Najprostszym sposobem na przedłużenie prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej po utracie pracy jest zarejestrowanie się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny. Można też samemu opłacać dobrowolne...

09.10.2018

Wystawią e-skierowanie, ale nie na każde badanie

Opieka zdrowotna

Skierowania na świadczenia w poradni specjalistycznej, na leczenie szpitalne oraz na niektóre badania diagnostyczne np.: medycyny nuklearnej, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego – takie...

08.10.2018

Mniej badań przy zawodach sportowych

Opieka zdrowotna

Zmniejszenie liczby obowiązkowych badań specjalistycznych i diagnostycznych niezbędnych do wydania orzeczenia o stanie zdrowia umożliwiającym uczestnictwo w treningach lub zawodach sportowych oraz...

08.10.2018

Prezydent poparłby całkowity zakaz aborcji

Opieka zdrowotna

Jeszcze raz deklaruję, iż ustawowy zakaz aborcji eugenicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskałby moją akceptację - napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników 39. Pielgrzymki...

07.10.2018

Bezduszny szpital zapłaci większe zadośćuczynienie

Opieka zdrowotna

Ponad 1,7 mln zł zadośćuczynienia i odszkodowania zapłaci pacjentce szpital w Lublinie za źle przeprowadzoną operację kręgosłupa. Sąd Apelacyjny w Lublinie, podnosząc o 450 tys. zł kwotę...

05.10.2018