Na ostatnim posiedzeniu Trójstronnego Zespołu, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Krystyna Ptok, przedłożyła oświadczenie, że Forum Związków Zawodowych nie zamierza dłużej uczestniczyć w dalszych pracach Zespołu. Powodem jest brak faktycznego dialogu i poważnego traktowania.

Branża Ochrony Zdrowia Forum Związków Zawodowych jest największą spośród trzech reprezentatywnych central związkowych, grupą organizacji zrzeszających pracowników medycznych i niemedycznych pracujących w podmiotach leczniczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Sprzeciw wobec polityki płacowej

Wszyscy liderzy organizacji pracowniczych przynależących do Branży Ochrony Zdrowia Forum Związków Zawodowych, działający w imieniu poszczególnych grup, wyrazili swój sprzeciw wobec polityki płacowej oraz sposobów jej realizacji przez kierownictwo Ministerstwa Zdrowia.

Jesteśmy oburzeni nową polityką płacową, wprowadzoną od 1 lipca br. nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która nie uwzględnia doświadczenia zawodowego, stopnia zaangażowania w procesie pracy, odpowiedzialności, złożoności zadań, spłaszcza siatkę płac, nie wprowadza marginesu finansowego na zróżnicowanie wynagrodzeń zgodnego z kodeksem pracy oraz umożliwia pracodawcom degradowanie pracowników do niższych grup zaszeregowania – czytamy w oświadczeniu Forum Związków Zawodowych Branży Ochrony Zdrowia.

Czytaj też: Podwyżki w ochronie zdrowia nie dla wszystkich >

 

Eskalacja konfliktu społecznego i monolog władzy

Jak podkreśla FZZ, standardy dialogu społecznego, wola do zrozumienia, a także zaakceptowania panujących obecnie warunków pracy i płacy w podmiotach leczniczych są dalekie od tych, które panują w krajach Europy Zachodniej. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez działania autorstwa Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, nieuwzględniające głosu pracowników medycznych i niemedycznych zrzeszonych w FZZ, prowadzi do eskalacji konfliktu społecznego, pogłębienia poważnych problemów kadrowych i w ostateczności do kompletnej niewydolności całego systemu. Działania w tym zakresie Ministra Zdrowia to nie jest dialog i wspólne rozwiązywanie problemów systemu ochrony zdrowia, to monolog władzy nieliczącej się z pacjentem i personelem, podszyty ignorancją i przekonaniem o własnej wyższości – pisze w oświadczeniu FZZ.

 

Działania protestacyjne FZZ 

Liderzy Branży Ochrony Zdrowia FZZ 2 sierpnia br. przystąpili do Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia, aby wspólne z innymi organizacjami i związkami zawodowymi zrzeszających pracowników ochrony zdrowa prowadzić działania protestacyjne i strajkowe, podkreślając w ten sposób skalę dysfunkcji całego systemu ochrony zdrowia i frustracji, która dotyka wszystkie zawody medyczne i niemedyczne.

Wielokrotnie zgłaszanym przez nasze organizacje rozwiązaniem, które ma szansę obniżyć temperaturę sporu, jest przeniesienie rozmów i organizacji zespołu negocjacyjnego ds. polityki płacowej zawodów medycznych i niemedycznych do Rady Dialogu Społecznego – podsumowuje FZZ.