Jest raport z konsultacji dużej ustawy refundacyjnej - 1,3 tys. stron uwag, niektóre MZ uznaje

Farmacja

Ministerstwo Zdrowia przychyla się do części uwag zgłoszonych podczas konsultacji tzw. dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej. M.in. o 1 proc. miałaby wzrosnąć marża hurtowa leków refundowanych, z obecnych 5 proc. do 6 proc. Resort zdrowia nie uwzględnił natomiast uwagi Naczelnej Rady Aptekarskiej, która chciałaby, aby marża detaliczna pozostała bez zmian, natomiast NFZ miałby płacić aptece za wydanie każdego opakowania leku refundowanego. 

26.08.2022

Resort zdrowia wydłuża pilotaż rehabilitacji po Covid-19 do końca roku

Pacjent Opieka zdrowotna Koronawirus

Do końca roku wydłużono program pilotażowy rehabilitacji leczniczej, w którym biorą udział pacjenci po przejściu Covid-19. Zakłada to przekazany w piątek do konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia.  Do programu można dołączyć do roku po zakończeniu leczenia. Potrzebne jest skierowanie, na przykład od lekarza rodzinnego.

26.08.2022

Refundację leku można uzależnić od wieku pacjenta - decydują badania i koszty

Pacjent Finansowanie zdrowia Farmacja

Państwo może ograniczać dostęp do refundacji leków ze względu na wiek, jak w przypadku głośnej obecnie, bardzo drogiej terapii genowej SMA i nie łamać przy tym Konstytucji. Co więcej, zgodnie z prawem o dostępie do bezpłatnego leczenia może przesądzić to, ile będzie kosztował rok życia pacjenta zyskany dzięki terapii. To, że z badań wynika, że stosowanie leku jest wskazane, nie wystarcza.

26.08.2022

Minister zdrowia: Granica wieku dla terapii genowej SMA poparta badaniami

Pacjent Farmacja

Określając wiek pacjentów, u których można zastosować terapię lekiem Zolgensma, opieraliśmy się wyłącznie na badaniach klinicznych i wskazaniach lekarzy specjalistów oraz ekspertów w zakresie tego typu terapii – powiedział w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Odniósł się w ten sposób do opinii Marcina Wiącka (RPO), że wiek pacjenta nie powinien ograniczać dostępu do refundacji leku na SMA.

25.08.2022

Pieniądze ze zbiórki nie pomniejszają odszkodowania zasądzanego pacjentowi

Wymiar sprawiedliwości Pacjent

Fakt przekazania poszkodowanemu pacjentowi jakichkolwiek środków ze zbiórek charytatywnych nie powinno wpływać na obniżenie odpowiedzialności osoby odpowiadającej za naprawnienie szkody – uznał Sąd Najwyższy uwzględniając skargę kasacyjną w sprawie z udziałem Rzecznika Praw Pacjenta.

25.08.2022

Pacjenci ze stomią wydają za dużo - ministerstwo szykuje ograniczenia

Pacjent Finansowanie zdrowia

Ministerstwu Zdrowia nie podoba się to, na co osoby ze stomią wydają publiczne środki, korzystając z nielimitowanego dostępu do wyrobów medycznych. To przywilej osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zakup worków stomijnych jest akceptowany, ale akcesoriów do pielęgnacji stomii – już nie. Według ekspertów brak limitu pokazuje rzeczywiste koszty ponoszone przez pacjentów.

25.08.2022

Oświadczenie o znajomości języka polskiego to za mało - lekarze chcą zmian

Opieka zdrowotna Zawody medyczne Ukraina

Kilka miesięcy po tym, gdy do polskiego systemu ochrony zdrowia zostali włączeni na szczególnych zasadach lekarze i pacjenci z Ukrainy, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie apeluje o korekty przepisów. Uważa, że deklaracja dotycząca umiejętności językowych lekarza spoza UE to za mało, by zagwarantować bezpieczeństwo pacjentom. Upomina się także o precyzyjne przepisy dotyczące prawa do refundacji.

24.08.2022

Certyfikowanie aplikacji medycznych może być przedpolem ich przyszłej refundacji

Pacjent Opieka zdrowotna

Niektóre kraje europejskie wprowadzają systemy oceny aplikacji medycznych, aby w przyszłości umożliwić refundowanie ze środków publicznych tylko tych sprawdzonych i bezpiecznych. Dodatkowo, przyznawane certyfikaty ułatwiają pacjentom wybór aplikacji, która jest wyrobem medycznym, a więc przeszła przez surową ocenę. Podobne działania zapowiedziało ostatnio Ministerstwo Zdrowia.

23.08.2022

Fundusz Medyczny zapłaci za nowoczesny lek na SMA

Pacjent Finansowanie zdrowia

Na wrześniowej liście leków refundowanych znajdzie się najdroższy lek na rdzeniowy zanik mięśni (SMA) - Zolgensma. Będzie dostępny dla dzieci w wieku do 6 miesięcy w ramach programu przesiewowego a terapia będzie finansowana z Funduszu Medycznego - zapowiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. Wcześniej fundusz nie był wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

22.08.2022

Minister zdrowia zwiększa swoją kontrolę nad etyką badań leków

Opieka zdrowotna Farmacja

Nie jedna, ale dwie komisje, w tym wskazana przez ministra zdrowia, będą oceniały badania kliniczne, w których biorą udział pacjenci. Szczególny nacisk będzie położony na ocenę etyczności badania – zajmie się tym komisja wyznaczona przez ministra. Eksperci oceniają, że wydłuży to proces oceny i zwiększy koszty badań produktów leczniczych. Decyzja jest niezrozumiała – podkreślają.

22.08.2022

Polacy omijają gabinety dentystyczne ze strachu i z braku pieniędzy

Pacjent Opieka zdrowotna

Aż 81 proc. Polaków boi się dentysty. Wielu omija gabinety przez większą część swojego życia. Powodem jest strach m.in. przed bólem – wynika z raportu dentysta.eu. Spora grupa nie chodzi do stomatologa, bo prywatne leczenie jest drogie, a zbyt długo musi czekać na leczenie z publicznych środków. Tymczasem kolejki będą coraz dłuższe, bo gabinetów leczących za pieniądze NFZ ubywa.

20.08.2022

134 szpitale nie mają pieniędzy na podwyżki wynagrodzeń

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Z analiz finansowych przesłanych w piątek do Związku Powiatów Polskich wynika, że 134 szpitale nie będą w stanie wypłacić podwyżek dla pracowników działalności podstawowej. Wcześniej Narodowy Fundusz Zdrowia informował, że ponad 84 proc. szpitali podpisało aneksy do umów, które zakładają wyższą wycenę świadczeń.

19.08.2022

Wielka reforma leczenia w POZ za niewielkie pieniądze

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Roczny koszt opieki koordynowanej ponoszony przez NFZ to około 900 mln złotych. Suma wydaje się spora, jednak w przeliczeniu na jednego chorującego przewlekle pacjenta, który będzie się leczył w poradni POZ, to zaledwie 23,5 zł miesięcznie. Niewiele, biorąc pod uwagę fakt, że za tę kwotę przychodnia ma sfinansować między innymi diagnostykę, konsultacje ze specjalistą i porady dietetyczne.

19.08.2022

Krótsze szkolenie specjalizacyjne w psychiatrii dzieci i młodzieży

Pacjent Zawody medyczne Zarządzanie

Możliwość odbycia krótszego szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży przewiduje projekt rozporządzenia dotyczącego specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia, zmiana wynika z dużego zapotrzebowania na lekarzy specjalistów, których niedobór okazał się szczególnie kłopotliwy podczas pandemii wirusa SARS-CoV-2.

18.08.2022

Certyfikaty zdobyte przez lekarzy na szkoleniach trafią do kosza

Zawody medyczne Zarządzanie

Umiejętności zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów, na przykład z zakresu medycyny estetycznej, epidemiologii szpitalnej czy medycyny bólu, będą certyfikowane przez towarzystwa naukowe oraz instytuty badawcze. Oznacza to wątpliwości dotyczące wartości odbytych przez medyków szkoleń i uzyskanych certyfikatów. Nowe przepisy są właśnie konsultowane.

18.08.2022

Pacjenci bez dostępu do darmowych badań, bo wycena nie odpowiada realiom rynku

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Dostęp do większej liczby bezpłatnych badań pacjenci mają tylko w teorii. Ceny testów i badań diagnostycznych w ciągu ostatnich miesięcy wzrosły i część przychodni musi do nich dopłacać – alarmują lekarze. Dlatego wiele placówek POZ w ogóle nie decyduje się na realizacje świadczeń w ramach budżetu powierzonego. Nie chcą ryzykować, bo jest on na granicy rentowności.

17.08.2022

Będzie program wsparcia opieki długoterminowej i geriatrycznej - rząd przyjął uchwałę

Pacjent Opieka zdrowotna

Siedem miliardów złotych w latach 2022-2029 zostanie wydane na dostosowanie podmiotów leczniczych zajmujących się opieką długoterminową i geriatryczną. We wtorek Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia „Programu inwestycyjnego modernizacji podmiotów leczniczych”. Doposażonych i zmodernizowanych zostanie około 200 podmiotów leczniczych.

16.08.2022

Polska przyjmie regularne transporty rannych z Ukrainy - prezydent podpisał nowelizację

Opieka zdrowotna Ukraina

Umożliwienie leczenia i transportowania z Ukrainy osób, które doznały obrażeń w wyniku działań wojennych zakłada podpisana przez prezydenta znowelizowana ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej i niektórych innych ustaw. Pomoc będzie udzielana obywatelom Ukrainy i osobom niebędącym obywatelami tego kraju, a walczącym po stronie ukraińskiej podczas obecnie trwającej wojny.

16.08.2022

Prezydent podpisał nowelizację - nie będzie państwowych egzaminów dla ratowników medycznych i fizjoterapeutów

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej i niektórych innych ustaw, które likwidują Państwowy Egzamin Ratownictwa Medycznego (PERM) oraz Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny (PEF). - Fizjoterapeuci i ratownicy medyczni mają szybciej wchodzić na rynek pracy – tak zmianę uzasadniało Ministerstwo Zdrowia, które było autorem projektu.

16.08.2022