Kształtowanie wizerunku zakładu opieki zdrowotnej

Procesy gospodarcze i społeczne spowodowały, że jednym z kluczowych czynników wpływających na funkcjonowanie firmy na rynku jest jej wizerunek. Termin ten ma wiele znaczeń. Ogólnie oznacza obraz...

14.03.2008

Umowa o pracę a kontrakt

W ostatnich latach znaczna grupa lekarzy zatrudnionych na podstawie umów o pracę w zakładach opieki zdrowotnej zmieniła rodzaj zatrudnienia na umowy cywilnoprawne czyli tzw. kontrakty. Kontrakty dla...

29.02.2008

Recepty - zasady wystawiania

1. WstępLekarz może aplikować swoim pacjentom środki farmaceutyczne i materiały medyczne bezpośrednio, podczas gdy pacjent podlega hospitalizacji w zakładzie opieki zdrowotnej, lub też przepisywać je...

22.02.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski