Umowy na realizację recept

Komentarz opisuje zasady związane z zawieraniem umów na realizację recept, zawarte w projekcie ustawy z dnia 10 października 2010 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia...

10.12.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski