Zgoda małoletniego na zabieg medyczny

Podstawą przeprowadzenia jakiejkolwiek interwencji medycznej jest uzyskanie poinformowanej zgody pacjenta (tzw. informed consent). Co do zasady, oświadczenie takie mogą złożyć jedynie osoby...

10.07.2009

Standard świadczeń zdrowotnych

Problematyka standardu świadczeń zdrowotnych, którego spełnienia mógłby domagać się pacjent, stanowi zagadnienie, które do dnia dzisiejszego nie zostało w pełni omówione. Dogłębną analizę tematu...

26.06.2009