Obligatoryjnym organem każdego zakładu opieki zdrowotnej jest jego kierownik. Kierownik to termin...
02.10.2009
Prawo pacjenta do informacji o ryzyku i skutkach zabiegu medycznego jest jednym z podstawowych praw...
Marcin Śliwka
25.09.2009
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze...
18.09.2009
Od 1 października 2004 r. problematykę ubezpieczenia zdrowotnego reguluje z ustawa z dnia 27...
11.09.2009
Alicja Brzezińska
11.09.2009
Przeszczepianie narządów jako zabieg medyczny ratujący zdrowie lub życie pacjenta jest...
11.09.2009
Zawód lekarza może być wykonywany w różnych formach prawnych. Ustawa regulująca wykonywanie tego...
04.09.2009
Konferencja Uwarunkowania skuteczności reform systemu ochrony zdrowia w Polsce - 6 listopad 2009w...
01.09.2009
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia wprowadziła (Dz. U. Nr 171,...
Prawo.pl
28.08.2009