Obecna kondycja finansowa szpitali klinicznych jest bardzo zróżnicowana. Wiele z nich jest...
25.11.2011
O nowej ustawie o działalności leczniczej i komentarzu do przepisów ustawy, który ukazał się...
21.11.2011
Umowy o wyznaczenie przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego (ang. marketing authorisation holder,...
21.11.2011