Siedem osób - fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych - prowadzi protest głodowy w szpitalu pediatrycznym w Warszawie. Dziś o godz. 13 Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii spotyka się z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim. Fizjoterapeuci chcą 1600 zł podwyżki. Minister zdrowia mówi, że to wygórowane żądanie. Proponuje podwyżki w wysokości od 450 do 215 zł wynikające z odmrożenia stawki bazowej, a po większe pensje odsyła do pracodawców.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
22.05.2019
Zawody medyczne
Lokalne szpitale są coraz bardziej zainteresowane tworzeniem centrów telemedycznych, ale brakuje rozwiązań prawnych, które by to umożliwiły. O tym, czego jeszcze brakuje do rozwoju telemedycyny w Polsce, eksperci dyskutowali podczas konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
21.05.2019
Finansowanie zdrowia
Pacjenci Szpitala im. Falkiewicza we Wrocławiu, którzy ukończyli 65 lat i chorują na co najmniej dwa przewlekłe schorzenia, zostaną objęci systemem telemedycznym. Coraz więcej placówek w Polsce inwestuje w e-medycynę, inne czekają na rozwiązania prawne, które szerzej otworzą furtkę dla stosowania nowych technologii w lecznictwie.
Monika Stelmach
21.05.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Psychiatria dla dorosłych i dzieci, uzdrowiska, rehabilitacja to te obszary, gdzie chcemy podnieść wyceny wyżej niż średnio – powiedział Andrzej Jacyna, prezes NFZ. I dodaje, że na początku przyszłego tygodnia ogłoszne zostaną propozycje podniesienia wycen w prawie wszystkich obszarach i będzie można je opiniować.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
20.05.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Blisko 200 osób mniej pracuje już w administracji połączonych trzech szpitali klinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Planowane jest także połączenie aptek i laboratoriów. Ale nie będzie zwolnień wśród personelu medycznego, bo nam go brakuje - zapowiada Robert Krawczyk, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
20.05.2019
Opieka zdrowotna
Ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej w poniedziałek podpisał prezydent Andrzej Duda. Na podstawie tej regulacji jesienią ma powstać plan walki z rakiem, czyli tzw. Cancer Plan. Eksperci są zgodni, że taka mapa drogowa jest nam potrzebna, ale także konieczne jest zapewnienie wyższego finansowania.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
20.05.2019
Opieka zdrowotna
Mamy zgodę na odmrożenie kwoty bazowej – zapowiedział minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski. Ale dodał, że trwa jeszcze dyskusja z NFZ i ministrem finansów, czy to będzie kwota na poziomie 4100 czy 4200 złotych. W zależności od grupy zaszeregowania możliwe będą podwyżki wynagrodzeń do 130 do 320 złotych.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
20.05.2019
Zawody medyczne
Nie udało się zebrać wymaganych 100 tys. podpisów pod obywatelskim projektem zakładającym wprowadzenie jako dodatkowego kryterium przyjmowania dzieci do przedszkola lub żłobka wykonania obowiązkowych szczepień. – To nie koniec. Wrócimy jeszcze w z jakimś innym, ale podobnym projektem, bo liczba zachorowań na choroby zakaźne rośnie – mówi Robert Wagner, jeden z pomysłodawców akcji.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
20.05.2019
Opieka zdrowotna
Blisko 120 mln zł w 2017 r. wydano na walkę z ptasią grypą w Polsce, odszkodowania dla hodowców wyniosły 80 mln zł. Z powodu przewlekłych procedur administracyjnych ponad połowę środków przeznaczonych na walkę z grypą ptaków wydano z naruszeniem prawa – oceniła Najwyższa Izba Kontroli.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
20.05.2019
Finansowanie zdrowia
Trybunał Konstytucyjny uznał, że zasadę równości wobec prawa narusza przepis, który różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od tego, w jakim wieku powstała niepełnosprawność. Od ogłoszenia wyroku TK przepis ustawy o świadczeniach rodzinnych utracił moc w zakwestionowanej części. Nie można więc go stosować „w całości” – orzekł WSA w Kielcach.
Aleksandra Partyk
20.05.2019
Opieka zdrowotna
Mężczyzna podczas odbywania kary w więzieniu nie zgadzał się na odbycie konsultacji lekarskich i przyjmowania leków. Głodził się. Nie zgodził się na transfuzję krwi, więc konieczne było wydanie postanowienia o poddaniu go leczeniu bez zgody. Nie może podnosić, że nie był właściwie leczony, skoro zapewniano mu taką możliwość - orzekł Sąd Okręgowy w Poznaniu.
Aleksandra Partyk
18.05.2019
Opieka zdrowotna
Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy, która nadal pozwoli karać lekarzy podwójne przy refundacji leków. Wprawdzie projekt usuwa 3 spośród 5 przesłanek do nałożenia kary administracyjnej, które wprowadziła ustawa z lutego 2019 r., lecz kary za nieprowadzenie dokumentacji medycznej i prowadzenie jej niezgodnie z przepisami zostały bez zmian
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
17.05.2019
Opieka zdrowotna
Rząd zamierza zrezygnować z obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek. Podkreśla, że to zbędny formalizm. Jednak, by na zawsze się pożegnać z pieczęciami, musi zmienić wiele przepisów, w których były one do tej pory wymagane.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
17.05.2019
Opieka zdrowotna
Do Porozumienia na Rzecz Dostępności Plus dołączyło 19 nowych podmiotów. W sumie tylko w pierwszym roku działania programu przystąpiły do niego 152 instytucje. Plan jest ambitny, bowiem zakłada, że każda instytucja publiczna i wiele prywatnych zlikwiduje bariery nie tylko architektoniczne, ale też komunikacyjne i cyfrowe. Do 2025 roku na ten cel zarezerwowano 23 mld zł.
Monika Stelmach
17.05.2019
Opieka zdrowotna
Pieniędzy na szpitale jest więcej, ale 90 proc. z nich wydawanych jest na wynagrodzenia pracowników. Przez to brakuje środków na modernizację budynków i leki. Dyrektorzy szpitali przyznają, że choć otrzymują dodatkowe pieniądze z NFZ, to większość z ich wydają na wzrost pensji, bo o podwyżki upominają się kolejne grupy zawodowe.
Katarzyna Nowosielska
17.05.2019
Finansowanie zdrowia
Od 1 czerwca kontrolerzy Narodowego Funduszu Zdrowia nie będą musieli się pojawić w placówce medycznej, skorzystają z systemu informatycznego, by wyjaśnić nieprawidłowości. Szefowie szpitali i przychodni obawiają się, że po zmianie przepisów jeszcze trudniej będzie im się odwołać do zastrzeżeń Funduszu i częściej przez to będą karani.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
17.05.2019
Finansowanie zdrowia
Sejm przyjął ustawę, która znosi jakiekolwiek opłaty za pobyt rodzica z dzieckiem czy też opiekuna osoby niepełnosprawnej w szpitalu. Dyrektorzy szpitali mają nadzieję, że Fundusz realnie wyceni te dodatkowe wydatki, bo w skali roku chodzi o dziesiątki milionów złotych.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
16.05.2019
Finansowanie zdrowia
Sejmowa Komisja Zdrowia w czwartek pozytywnie zaopiniowała wniosek Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie projektu zmiany planu finansowego NFZ na 2019 rok. Zakłada on, że w tym roku na świadczenia zdrowotne będzie dodatkowo 4 miliardy 136 mln zł.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
16.05.2019
Finansowanie zdrowia
Naczelna Rada Lekarska ma zastrzeżenia do podziału dodatkowych 4 mld złotych, które ma mieć od lipca NFZ. – Nie rozumiemy, dlaczego na stomatologię zaplanowano 26 mln złotych, czyli 1,3 proc., a na podstawową opiekę zdrowotną blisko 10 proc. skoro stomatologia już jest niedoszacowana – podkreśla Andrzej Cisło z NRL.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
16.05.2019
Finansowanie zdrowia
Minister zdrowia Łukasz Szumowski przyznał, że resort ma informację o tym, że w uzdrowiskach jest problem z realizacją świadczeń, bo fizjoterapeuci poszli na zwolnienia lekarskie. To element akcji protestacyjnej „Maj bez fizjoterapeuty”. Z danych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii wynika, że specjaliści poszli na zwolnienia w ok. 50 szpitalach.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
16.05.2019
Opieka zdrowotna
Tętno płodu można zbadać na odległość, a pacjenta po przeszczepie skonsultować podczas telewizyty, by nie musiał jechać komunikacją, gdzie narażony jest na kontakt z zarazkami. Możliwości zastosowania telemedycyny jest coraz więcej, ale co zrobić, by częściej z nich korzystała polska opieka zdrowotna, jak do tych zmian dostosować prawo?
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
16.05.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Pielęgniarki walczą z dyrektorami szpitali o zachowanie norm dotyczących liczby łóżek na oddziałach. Szefowie lecznic na początku roku zgłaszali, że likwidują miejsca, bo nie mają odpowiedniej liczby personelu, a teraz wstawiają dostawki, bo nie mają gdzie kłaść pacjentów.
Katarzyna Nowosielska
16.05.2019
Zawody medyczne
Pilotaż oparty o nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne ma potrwać do końca 2019 r., a od 1 stycznia 2020 r. to rozwiązanie ma być obowiązkowe w całej Polsce – poinformował w środę wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
15.05.2019
Opieka zdrowotna
Na ponad 7 milionów dzieci jest jedynie 362 lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży. Między marcem a kwietniem 2019 r. w  kolejce do przyjęcia na oddział całodobowy czekało w sumie 634 osób! W trybie pilnym lub zagrożenia życia, trzeba czekać średnio 12-13 dni.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
15.05.2019
Opieka zdrowotna
Placówki medyczne będą musiały również opisy badań diagnostycznych prowadzić w postaci elektronicznej. Taki nowy obowiązek nakłada na nich projekt rozporządzenia, który właśnie trafił do konsultacji publicznych.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
15.05.2019
Opieka zdrowotna
Obowiązkowe wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, braki kadry medycznej, za niskie finansowanie ochrony zdrowia i ogromne oczekiwania dotyczące podwyżek kolejnych grup zawodowych - to największe wyzwania w ochronie zdrowia, o których jutro będą rozmawiać uczestnicy VII Regionalnej Konferencji Polskiej Federacji Szpitali w Zamościu.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
15.05.2019
Opieka zdrowotna
Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach projektu: „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” udostępnia dane statyczne dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej. Dzięki temu online będą dostępne m.in.: statystyki Jednorodnych Grup Pacjentów, dane dotyczące wykonanych świadczeń radioterapii czy badań wysokospecjalistycznych.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
15.05.2019
Opieka zdrowotna
Niedobory kadry lekarskiej w Polsce szacuje się na ok. 30 tys. specjalistów, a lekarze są przeciążeni biurokracją. Rozwiązaniem ma być wprowadzenie nowego zawodu – asystenta medycznego. Jednak na razie ten pomysł podzielił środowisko pracowników ochrony zdrowia. Za - są lekarze, przeciwne – są pielęgniarki.
Monika Stelmach
15.05.2019
Opieka zdrowotna
Wsłuchujemy się w głosy, także te krytyczne, i kierujemy do konsultacji nowy projekt rozporządzenia o zleceniach na wyroby medyczne. Ma być mniej papieru 4 strony zamiast 7 i mniej pól do wypełnienia dla lekarzy – zapowiada Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
14.05.2019
Opieka zdrowotna
Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski we wtorek podał, że podział dodatkowych 4 miliardów złotych, które trafią do NFZ nie jest jeszcze do końca ustalony. - Co do rodzaju świadczeń, których mają dotyczyć wzrosty wycen założenia są takie, by doszło o 10 procentowego wzrostu w podstawowej opiece zdrowotnej, 3,5 proc. w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej i 4,5 proc. w lecznictwie szpitalnym – podał wiceminister.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
14.05.2019
Finansowanie zdrowia