Bałagan organizacyjny w placówkach medycznych

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Dyrektorzy domagają się do ministra zdrowia jednolitych standardów funkcjonowania szpitali, aby móc bezpiecznie hospitalizować i operować pacjentów w czasie pandemii. Niestety, wytyczne wydane przez poszczególne lekarskie towarzystwa naukowe i konsultantów krajowych są ze sobą sprzeczne.
Katarzyna Nowosielska
23.06.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Decyzję, czy w porodzie może uczestniczyć osoba bliska, podejmuje dyrektor szpitala w porozumieniu z lekarzem kierującym oddziałem – przypomina Ministerstwo Zdrowia. Szpital nie może wymagać od osób towarzyszących przy porodzie wykonania „szybkich” tekstów na obecność koronawirusa.
Robert Horbaczewski
23.06.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Chorzy na nowotwory stracili przez pandemię

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Dyrektorzy uważają, że w czasie odmrażania szpitali nie ma problemów z dostaniem się do specjalisty. Zaś chorzy, zwłaszcza onkologiczni alarmują, że terminy na wizyty im przepadły i trudno dostać się teraz do lekarza. Muszą dzwonić i prosić o zapisy.
Katarzyna Nowosielska
22.06.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Fundusz Medyczny z budżetem liczącym niemal 3 miliardy złotych ma być wsparciem równoległym do zasadniczego systemu finansowania ochrony zdrowia. Ma obejmować trzy filary: leczenie onkologiczne i chorób rzadkich, inwestycje dotyczące m.in. nowych terapii i profilaktykę. Prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że prace nad projektem się właśnie kończą.
Patrycja Rojek-Socha
21.06.2020
Finanse publiczne Opieka zdrowotna
Odsetki przyznane wyrokiem sądu za nieterminową wypłatę świadczenia za błąd w sztuce lekarskiej nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego. Nie można utożsamiać ich z zadośćuczynieniem i nie mieszczą się w pojęciu kwot wypłacanych z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Potwierdza to skarbówka w niedawnej interpretacji.
Wiesława Moczydłowska
20.06.2020
Domowe finanse PIT
Możliwa jest odmowa wykonywania pracy zarówno na podstawie stosunku pracy, jak i umowy cywilnoprawnej przez osoby wykonujące zawody medyczne, gdy warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby ją wykonującej poprzez naruszenie norm prawa lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracodawcę - twierdzą eksperci od prawa medycznego.
Katarzyna Redmerska
20.06.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Minister zdrowia wydał rekomendacje o wyłącznym głosowaniu korespondencyjnym na terenie gmin Baranów i Marklowice. Na tej podstawie Państwowa Komisja Wyborcza w piątek wydała uchwałę o zarządzeniu wyborów w takiej formie na wskazanych przez ministra obszarach z powodu znacznego pogorszenia sytuacji epidemicznej.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.06.2020
Samorząd terytorialny Wybory
Minister zdrowia od paru miesięcy nie powołuje Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli organu kontrolnego płatnika. W związku z tym nie jest zatwierdzone ani sprawozdanie z działalności Funduszu w 2019 roku, ani nie ma projektu planu finansowego na przyszły rok. W efekcie dyrektorzy szpitali nie wiedzą, jakie decyzje inwestycyjne mają podejmować.
Katarzyna Nowosielska
19.06.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Pacjent onkologiczny aktywnie zaangażowany w proces diagnostyki i terapii okazuje się lepiej przygotowany na nieoczekiwane trudności, nawet te wywołane epidemią. Potrafi także przestawić się na telekonsultacje. Takie wnioski płyną badania ankietowego Fundacji OnkoCafe - Razem Lepiej.
Katarzyna Nowosielska
18.06.2020
Opieka zdrowotna
Przepisy pozwalają na wyznaczenie regionów, w których głosowanie w wyborach prezydenckich będzie mogło odbyć się wyłącznie korespondencyjnie. Z zapowiedzi ministra Szumowskiego wynika, że będą takie gminy. Szef resortu zdrowia zapowiedział, że w piątek przekaże rekomendacje PKW.
Agnieszka Matłacz
18.06.2020
Wybory

Jeśli medyk ma płacić za badania, to nie zechce ich zlecać

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Lekarz pracujący w poradni nie może ponosić kosztów badań zlecanych pacjentowi, bo jest to naruszenie zbiorowych prawa pacjenta – uznał Rzecznik Praw Pacjenta w decyzji dotyczącej jednej z placówek medycznych z województwa mazowieckiego. Zdaniem Rzecznika stawia to lekarza w sytuacji konfliktu interesów.
Katarzyna Nowosielska
18.06.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Szpitale dostaną od NFZ podwyżki, ale niewielkie

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Prezes NFZ podpisał zarządzenie, które gwarantuje szpitalom od 1 lipca podwyżkę wycen o trzy procent w ortopedii, internie i kardiologii. Dyrektorzy placówek wskazują jednak, że te pieniądze ledwie wystarczą na pokrycie zakupu drogich maseczek i fartuchów dla personelu medycznego.
Katarzyna Nowosielska
18.06.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Od lipca podwyżki dla młodych lekarzy

Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Młodzi lekarze po studiach i odbywający staż dostaną 200 zł podwyżki od lipca. Podwyżka wynika z ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zdaniem samorządu lekarskiego młody medyk powinien zarabiać 4 tys. zł
Katarzyna Nowosielska
17.06.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Gminy apelują o wytyczne na wypadek objawów COVID w lokalu wyborczym

Samorząd terytorialny Wybory Koronawirus a prawo
Samorządowcy zwrócili się z wnioskiem do ministra zdrowia o pilne przekazanie samorządom procedur, w jaki sposób postępować z członkami obwodowych komisji i wyborcami, u których w lokalu wyborczym zostaną zaobserwowane objawy mogące budzić podejrzenie zachorowania na COVID-19.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.06.2020
Samorząd terytorialny Wybory Koronawirus a prawo
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których celem statutowym była działalność w zakresie ochrony zdrowia, nie miały prawa do zwolnienia w 2009 roku z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu, który przeznaczyły na te cele. Przepisy w tym zakresie były zgodne z Konstytucją. Do takiego wniosku doszedł w środę Trybunał Konstytucyjny.
Krzysztof Koślicki
17.06.2020
CIT Zawody medyczne
Komisja Europejska chce zmniejszyć zależność UE od importu leków i ich półproduktów z państw trzecich. Dlatego chce stworzyć system, który będzie promował produkcje innowacyjnych farmaceutyków w Europie takich jak środki przeciwdrobnoustrojowe, leki dla dzieci i leki na choroby rzadkie.
Katarzyna Nowosielska
17.06.2020
Farmacja
Ponieważ szpitale nie realizowały w ostatnich miesiącach dużej części zakontraktowanych przez NFZ procedur medycznych, wygenerowały tzw. niedowykonania. Na samym Śląsku mają one wartość 8 mln zł. Samorządowcy obawiają się, że przez to podległe im szpitale będą miały obniżone finansowanie na 2021 rok.
Katarzyna Nowosielska
17.06.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Recepty farmaceutyczne sposobem na zwiększenie sprzedaży

Opieka zdrowotna Zawody medyczne Farmacja
W niektórych aptekach sieciowych doszło ostatnio do nadużyć - wykorzystując czas pandemii, sprzedawały one w sposób nieetyczny leki oraz suplementy diety. Ministerstwo Zdrowia widzi problem, ale nie planuje jednak zaostrzać przepisów dotyczących wystawiania recepty farmaceutycznej.
Katarzyna Redmerska
17.06.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne Farmacja
Działa już zapowiadany przez Ministerstwo Zdrowia specjalny formularz, na którym zainteresowane samorządy mogą online zamówić bezpłatnie maski, przyłbice, rękawiczki i płyn do dezynfekcji dłoni i powierzchni dla członków obwodowych komisji wyborczych. Maile z linkiem wysyła Krajowe Biuro Wyborcze. Złożenie zamówienia jest możliwe tylko raz.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.06.2020
Samorząd terytorialny Wybory Koronawirus a prawo
Przepisy o Lekarskim Egzaminie Weryfikacyjnym, który będą zdawać lekarze spoza krajów Unii Europejskiej, chcący praktykować w Polsce są wadliwie skonstruowane, gdyż ograniczają dostęp do pytań z tych egzaminów na 5 lat. Usunięcie takiego ograniczenia wobec polskich lekarzy nakazał niedawno Naczelny Sąd Administracyjny.
Katarzyna Nowosielska
16.06.2020
Zawody medyczne
Liczba zarejestrowanych zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy w marcu 2020 roku wyniosła ponad 3,3 miliony. Było to o 36 procent więcej niż w lutym. Ponad 323 tysięcy zwolnień miało datę wystawienia 16 marca - dzień, w którym z powodu epidemii koronawirusa zamknięto wszystkie szkoły w Polsce.
Krzysztof Koślicki
16.06.2020
Pacjent Prawo pracy Opieka zdrowotna
Uzyskanie informacji publicznej jest z reguły bezpłatne. Jednak gdy rodzi dodatkowe koszty po stronie organu, wnioskodawca musi najpierw je ponieść. Organ powinien dać mu jednak czas do namysłu - czy chce zapłacić, zmienić czy też wniosek cofnąć - wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Marek Sondej
16.06.2020
Administracja publiczna Opieka zdrowotna RODO

Konsultacje medyczne online nie zawsze zwolnione z VAT

VAT Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Najnowsza interpretacja podatkowa potwierdza, że zwolnienie z VAT może dotyczyć usług, które mają charakter diagnostyczny lub leczniczy. Muszą one służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Jeśli świadczenie będzie polegało na udzielaniu tylko pewnych porad, trzeba je będzie opodatkować. Liczy się zatem cel konsultacji.
Krzysztof Koślicki
15.06.2020
VAT Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
W związku z epidemią wydano wytyczne nakładające znaczny reżim sanitarny dla gabinetów stomatologicznych. Ponieważ dentyści musieli kupić drogi sprzęt i środki podwyższonej ochrony, zażądali od NFZ podniesienia wartości punktu kontraktowego, ale nie otrzymali odpowiedzi. Interwencję w sprawie podjął Rzecznik Praw Obywatelskich.
Krzysztof Sobczak
14.06.2020
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

NIK sprawdzi, kogo wyznaczano do walki z epidemią

Prawo pracy Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Najwyższa Izba Kontroli zbada, jakie osoby były w ostatnich miesiącach kierowane przez wojewodów do pracy przy zwalczaniu epidemii koronawirusa. Zgodnie z przepisami mogli do tego wyznaczać zarówno pracowników służby zdrowia jak i inne osoby, ale były sygnały, że takie nakazy otrzymywały też osoby wyłączone z tego obowiązku.
Krzysztof Sobczak
12.06.2020
Prawo pracy Zawody medyczne Koronawirus a prawo

Udział w procesji w maseczce lub przy zachowaniu dystansu

Finansowanie zdrowia Koronawirus a prawo
Osoby biorące udział w procesji z okazji święta Bożego Ciała muszą zasłaniać nos i usta lub utrzymywać odległość dwóch metrów. Uczestnicy nie są zwolnieni z obowiązków przestrzegania rozporządzenia wprowadzające zasady zachowania podczas epidemii. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą wysokie kary.
Monika Sewastianowicz
10.06.2020
Finansowanie zdrowia Koronawirus a prawo

UE: Sześć państw apeluje do KE w sprawie leków i sprzętu medycznego

Opieka zdrowotna Prawo unijne Koronawirus a prawo
Wezwanie Komisji Europejskiej do zwiększenia zapasów najważniejszych leków i sprzętu medycznego, by zabezpieczyć Wspólnotę przed ewentualnymi przyszłymi kryzysami związanymi ze zdrowiem - to idea listu skierowanego do KE przez przywódców sześciu krajów UE - Polski, Danii, Hiszpanii, Niemiec, Francji i Belgii.
Krzysztof Sobczak
10.06.2020
Opieka zdrowotna Prawo unijne Koronawirus a prawo
Wchodzące w życie od 1 lipca tego roku zmiany w prawie farmaceutycznym mogą utrudnić dostarczanie leków do aptek - ostrzega branża farmaceutyczna. I apeluje do rządu o zmiany w przepisach lub opóźnienie o rok ich wejścia w życie. Eksperci dodają, że szczególnie niebezpieczne są te zmiany w okresie pandemii.
Krzysztof Sobczak
10.06.2020
Prawo gospodarcze Farmacja
Od wprowadzenia obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej policja nałożyła na łamiących ten nakaz 13 030 grzywien w drodze mandatu karnego oraz skierowała 4898 wniosków o ukaranie do sądów. Do tego udzielono prawie 40 tys. pouczeń, ostrzeżeń lub innych środków oddziaływania wychowawczego.
Krzysztof Sobczak
09.06.2020

MZ: Sklepy mają zapewnić klientom rękawiczki lub płyn do dezynfekcji rąk

Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Sklepy są obowiązane zapewnić klientom rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk – wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia. I precyzuje, że użyty w przepisie spójnik „lub” odnosi się do zapewnienia rękawiczek jednorazowych i środków do dezynfekcji rąk albo też rękawiczek jednorazowych czy też środków do dezynfekcji rąk.
Krzysztof Sobczak
09.06.2020
Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo