W opinii specjalistów zauważalny jest wzrost liczby dzieci wymagających pomocy medycznej. Najczęstsze problemy zdrowotne, z jakimi zmagają się dzieci, to: wady wzroku, problemy z otyłością, a także zły stan uzębienia.  Niestety system ochrony zdrowia nie jest w stanie dostatecznie sprostać wyzwaniu. 

Pediatra pilnie poszukiwany

Alarmujący jest też fakt zamykania kolejnych oddziałów pediatrycznych. Kadrowy kłopot mają nawet duże instytuty, jak Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,  w którym nie działał przez pewien czas oddział chirurgii. Oprócz chirurgów poszukiwano lekarzy innych specjalizacji, w tym właśnie pediatrów. Luka pokoleniowa jest coraz bardziej odczuwalna. W tym roku czynnych zawodowo było 15 211 pediatrów. Jednak w najbliższych latach na emeryturę przejdzie 3 tysiące z nich. W tym czasie specjalizację skończy 2,2 tys. Tylko przy założeniu, że wszyscy podejmą pracę zgodnie ze specjalizacją, oznacza to ubytek 5 proc. pediatrów. 

 

Zła organizacja kształcenia specjalistycznego

Przyczyn deficytu lekarzy pediatrów jest więcej. Niewątpliwie odpowiedzialna za taki stan jest organizacja kształcenia specjalistycznego, która spowodowała to, że lekarze wolą wybrać wąskie specjalizacje. Jak wskazywała w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci w Senacie, senator KO, prof. Alicja Chybicka, pediatria jest specjalizacją mało atrakcyjną dla studentów medycyny. – Jest trudna, wymaga szerokiej wiedzy, zdolności interpersonalnych, dlatego konieczne jest wprowadzenie zachęt finansowych oraz zachęt w postaci dobrej organizacji pracy, by zapewnić nowe kadry – podsumowała. Widoczny jest wśród młodych pediatrów także trend, polegający na tym, iż chętniej podejmują oni pracę w lecznictwie otwartym, zapewniającym lepsze warunki finansowe niż w szpitalu

Sprawdź też: Czy lekarz pediatra, który udziela świadczeń w POZ od 2000 roku, jest uprawniony do zbierania deklaracji od osób dorosłych?

 

Oddziały pediatryczne do modernizacji

Jak zauważyli zgodnie uczestnicy posiedzenia, stan infrastruktury oddziałów pediatrycznych wymaga natychmiastowej modernizacji. Pandemia COVID-19 obnażyła, jak wiele z nich jest niedostosowanych do hospitalizacji dzieci z chorobami zakaźnymi. Brak jest m. in. sal jedno i dwuosobowych z węzłem sanitarnym. Ponadto brak jest nowoczesnego sprzętu monitorującego parametry życiowe.

Tymczasem ogłoszony w styczniu nabór na realizację projektów w szpitalach pediatrycznych z Funduszu Medycznego nie został rozstrzygnięty. 2 miliardy złotych przeznaczono na na dofinansowanie infrastruktury szpitali pediatrycznych pełniących w systemie ochrony zdrowia funkcję strategiczną. Placówki mogły ubiegać się o środki na budowę, rozbudowę, modernizację oraz doposażenie. O rozstrzygnięcie konkursu upominały się ostatnio samorządy. 

Czytaj też: Opodatkowanie kartą podatkową usług w zakresie ochrony zdrowia – na przykładach >>>

Konieczna jest lepsza koordynacja opieki nad dzieckiem na poziomie POZ

Jak tłumaczył dr Tomasz Jarmoliński, lubuski konsultant w dz. pediatrii, w przypadku gdy dziecko wymaga opieki specjalistycznej, to na poziomie podstawowej opieki powinno mieć wytyczoną ścieżkę diagnostyczną, ustalone terminy potrzebnych wizyt, tak, by nie musiało kursować po systemie. – Nie powinno czekać latami i miesiącami na wizytę u specjalisty czy potrzebną diagnostykę i leczenie. Można to zorganizować, potrzeba tylko lekarzom rodzinnym przydzielić asystentów, którzy tym się zajmą – wskazywał dr Tomasz Jarmoliński.

Sprawdź też: Mazur-Pawłowska Ewa "Dokumentacja gabinetu lekarza POZ. Wzory pism, Komentarz i orzecznictwo" >>>

Z Mapy potrzeb zdrowotnych wynika, że jedne z dłuższych kolejek ustawiają się do oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci. Czas oczekiwania to ponad 1,5 roku  (590 dni). 

W opinii prof. Alicji Chybickiej, nowe leki, nowe technologie są dostępne w Polsce z dużym poślizgiem w stosunku do reszty świata. Jak zaznaczyła, w przypadku dzieci czas odgrywa ogromną rolę. Pacjent z danym problemem w wieku trzech lat to całkiem inny chory od tego, z tym samym problemem, w wieku lat siedmiu. W opinii prof. Chybickiej, haniebne jest dopuszczanie do utrudniania dostępu do leków biologicznych, enzymatycznych. - Te leki muszą być stale dostępne – podsumowała.

Zła wycena procedur w pediatrii

W opinii biorących udział w posiedzeniu specjalistów, źródłem większości problemów w pediatrii jest zła wycena procedur.  MZ zapowiada zmiany w tym temacie, ale na obietnicach na razie się kończy.