Prawo.pl
Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym w lutym 2017 roku raporcie wskazywała, że rynek suplementów...
Magdalena Okoniewska
12.04.2017
Kiedy świadczenia realizowane przez podwykonawcę mają charakter dodatkowy, a miejsce ich...
Paszkowski Artur
12.04.2017
Świadczeniodawcy podczas realizacji umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia muszą liczyć się z...
Urban Krzysztof
12.04.2017
SP ZOZ może przeznaczyć część zysku za rok 2016 na wydatki bieżące w roku 2017. Nie ma przepisów,...
Klisowska Izabela
12.04.2017
Według Rzecznika Praw Obywatelskich zatrudnienie lekarzy z zagranicy może poprawić sytuację...
Magdalena Okoniewska
12.04.2017
Międzynarodowi audytorzy ocenili, że polski system nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych...
Magdalena Okoniewska
11.04.2017
Od 11 kwietnia 2017 roku pacjenci Szpitala Miejskiego w Tychach korzystać mogą ze specjalnie...
11.04.2017
Zarząd województwa mazowieckiego będzie wspierał finansowo budowę pierwszego w subregionie...
Magdalena Okoniewska
11.04.2017
8 mln zł to wkład własny samorządu województwa lubuskiego do projektu zakładającego rozbudowę...
Magdalena Okoniewska
11.04.2017
Zarząd Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie podjął 8 kwietnia...
Magdalena Okoniewska
11.04.2017
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że od 11 maja 2017 roku będzie przyjmować wnioski w konkursie...
11.04.2017
Radni Chorzowa we wtorek 11 kwietnia 2017 roku ponownie zdecydowali o połączeniu dwóch miejskich...
11.04.2017
Ministerstwo Zdrowia w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej zapewniło po raz...
11.04.2017
6 kwietnia 2017 roku minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt nowelizacji...
11.04.2017
Działania dotyczące upowszechnienia klauzul społecznych w zamówieniach publicznych nie zwiększyły...
Magdalena Okoniewska
11.04.2017
Cyfrowa transformacja służby zdrowia w kolejnych latach przyspieszy – zapowiada Izba Gospodarki...
Magdalena Okoniewska
11.04.2017
Efektem wejścia w życie sieci szpitali będzie nieformalna rejonizacja, bo jeżeli pacjent przyjdzie...
Magdalena Okoniewska
11.04.2017
Konfederacja Lewiatan i Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET wyraziły sprzeciw wobec przyjęcia...
11.04.2017
Samorząd województwa małopolskiego przeznaczył w 2017 roku 250 tysięcy złotych na kursy, warsztaty...
Magdalena Okoniewska
10.04.2017
Urząd marszałkowski województwa łódzkiego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczą w 2018...
Magdalena Okoniewska
10.04.2017
Minister zdrowia wydał zgodę na czasowe wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego EpiPen Jr....
Magdalena Okoniewska
10.04.2017
Uzdrowisko Konstancin-Zdrój otworzyło nowoczesny ośrodek medyczny, specjalizujący się w...
Magdalena Okoniewska
10.04.2017
Minister zdrowia podpisał rozporządzenie, które określa wysokość rezerw szczepionkowych (oraz...
10.04.2017
5 kwietnia 2017 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia...
10.04.2017
5 kwietnia 2017 roku minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt nowelizacji...
10.04.2017
5 kwietnia 2017 roku minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt nowego...
Prawo.pl
10.04.2017
Szacuje się, że w Polsce na chorobę Parkinsona cierpi około 80 tysięcy osób, a co roku przybywa...
10.04.2017
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan uważa, że projekt ustawy o świadczeniach...
Magdalena Okoniewska
10.04.2017
Naczelna Izba Aptekarska we współpracy z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria organizuje...
Magdalena Okoniewska
10.04.2017
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza podmioty oferujące świadczenia...
Magdalena Okoniewska
10.04.2017