Także od 1 lipca 2017 roku Centrum realizuje dwa programy profilaktyczne. Program Profilaktyki Raka Piersi – na etapie podstawowym oraz na etapie pogłębionej  diagnostyki – dotyczy kobiet w wieku 50-69 lat oraz tych, u których wystąpił rak piersi wśród członków rodziny lub mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2. Kobiety te mają wykonywaną nieodpłatnie mammografię.

Centrum program dotyczy profilaktyki raka szyki macicy – etap pogłębionej diagnostyki. Od  1 lipca 2017 roku w placówce wykonywane są badania kolposkopii oraz kolposkopii z celowanym pobraniem wycinków i badaniem histopatologicznym .

Radomskie Centrum Onkologii posiada również  kontrakt z NFZ na chemioterapię w pełnym zakresie,  teleterapię i brachyterapię. Do tej pory w placówce udzielono ponad 5 tysięcy porad, a hospitalizowano tysiąc pacjentów.

Poza świadczeniami kontraktowanymi przez NFZ szpital wykonuje też badania diagnostyczne na zasadach komercyjnych – TK, MR, PET – CT oraz  mammografię i USG.

Radomskie Centrum Onkologii oficjalnie otwarto 14 czerwca 2016 roku. W  czerwcu 2017 roku szpitalowi nadano imię Bohaterów Radomskiego Czerwca 76’. Uroczystość rozpoczęła cykl obchodów 41 rocznicy Wydarzeń Radomskich organizowanych przez Urząd Miasta pod patronatem Premier Beaty Szydło.

W Radomskim Centrum Onkologii diagnozowane i   leczone są między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, układu moczowego, prostaty, narządów rodnych oraz płuc. Chorzy mają możliwość leczenia  skojarzonego metodami radioterapii, chemioterapii i chirurgii onkologicznej. W strukturze radomskiego szpitala znajduje się również Centrum Gamma Knife z siedzibą  w Warszawie, gdzie przeprowadzane jest małoinwazyjne leczenie wielu chorób nowotworowych i nienowotworowych mózgu.

 

Źródło: www.onkologiaradom.pl