W Centrum w Zaborze pomoc uzyskują nie tylko dzieci z województwa lubuskiego, ale z całego kraju. Brak wykwalifikowanych specjalistów do pracy z dziećmi i młodzieżą  z zaburzeniami psychicznymi to problem na skalę krajową. Lecznica w Zaborze również boryka się z deficytem kadry medycznej, w szczególności psychiatrów dziecięcych.

Nowatorski pomysł z budową domów dla lekarzy okazał się skuteczny, gdyż wzbudził zainteresowanie środowiska lekarskiego. Obecnie trwają rozmowy z kolejnym psychiatrą dziecięcym, który być może rozpocznie tutaj pracę.

Inwestycja w całości zrealizowana została ze środków własnych jednostki. Budowa obu domów w stanie wykończonym kosztowała około 600 tys. zł.

SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze to jedna z dziesięciu placówek medycznych podlegających samorządowi województwa lubuskiego i jedyna z nich, która rok 2016 zamknęła stratą, jej wysokość wyniosła 116 tys. zł. Szpital pokrył stratę samodzielnie z utworzonego kapitału zakładowego, który wypracował z zysku z lat ubiegłych.

Źródło: www.lubuskie.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]