Miejski Szpital Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie realizuje inwestycję, rozbudowy głównego budynku szpitala i utworzenia centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych. W jej wyniku powstanie sześć nowoczesnych sal operacyjnych oraz nowe sale dla pacjentów, w tym pooperacyjna sala wybudzeniowa.

Dzięki temu skróci się czas oczekiwania na operację, zwiększy się też o 20 procent ilość przeprowadzanych w szpitalu zabiegów. Placówka zostanie także wyposażona w nową aparaturę.

Wartość inwestycji to 27 mln zł, z czego 2,7 mln zł to dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Realizacja inwestycji ma się zakończyć 30 czerwca 2019 roku.

Środki przekazane dla szpitala im. Narutowicza to nie jedyne wsparcie z RPO WM 2014-2020 kierowane do placówek medycznych.

Największą inwestycją realizowaną obecnie w Małopolsce jest budowa nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego. W RPO WM na wyposażenie szpitala zarezerwowano aż 60 milionów euro. Nowy kompleks będzie składał się z 13 budynków, w których zaplanowano między innymi 31 oddziałów, 24 sale operacyjne, wielopoziomowy parking i lądowisko dla helikopterów. Szpital będzie mógł przyjąć łącznie aż 925 pacjentów. Otwarcie obiektu, którego koszt szacuje się na ponad 1,2 mld zł, zaplanowano na pierwszy kwartał 2019 roku.

Z kolei Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie otrzymał prawie 13,7 mln zł wsparcia z RPO WM 2014-2020. Zostanie ono przeznaczone na aparaturę medyczną i diagnostyczną, w tym aparaty KTG, fotele ginekologiczne, aparaty do znieczulenia ogólnego, respirator stacjonarny czy aparaturę do USG.

 [-OFERTA_HTML-]

Nowy sprzęt doposaży między innymi oddziały: ginekologiczno–położniczy, okulistyczny, urologiczny, dermatologiczny i chirurgii dziecięcej.

Natomiast 17,5 mln zł pochodzące z RPO pomoże przebudować budynek torakochirurgii w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Dzięki temu powstanie Centrum torakoonkologii i transplantologii. A środki z RPO pomogą doposażyć szpital nie tylko w niezbędną na oddziałach specjalistyczną aparaturę, ale również zakupić rezonans magnetyczny oraz wdrożyć nowoczesne rozwiązania w zakresie informatyki. Szpital zostanie też zmodernizowany i przebudowany na potrzeby centrum leczenia zaawansowanej niewydolności narządowej. Na ten cel przeznaczono z kolei ponad 18,8 mln zł.

Małopolskie wspiera służbę zdrowia nie tylko dzięki środkom unijnym z RPO WM 2014-2020. Spory środków trafiło do placówek medycznych również z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, z którego na infrastrukturę społeczną z zakresu zdrowia przeznaczono 151 mln euro.

Źródło: www.malopolska.pl