SOR w szpitalu im. Śniadeckiego w ciągu doby przyjmuje około dwustu pacjentów, czyli mniej więcej ośmiu na godzinę. Teraz, dzięki zrealizowanej przebudowie pacjenci mogą liczyć na nowoczesny sprzęt medyczny, w tym między innymi kardiomonitory, respiratory, defibrylatory, aparaty USG i EKG, nowe stoły zabiegowe i łóżka.

Nad dobudowaną częścią powiększonego SOR-u powstały także dodatkowe sale oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Dzięki temu osiągnięto wymagany wskaźnik co najmniej 2 procent łóżek intensywnej terapii w stosunku do ogólnej liczby łóżek.

- Dzięki przeprowadzonej inwestycji możliwe będzie jeszcze szybsze działanie, co wpłynie na lepszy komfort pacjentów, ale także całego personelu medycznego. Przypomnę, że jesteśmy też po ogłoszeniu listy sieci szpitali finansowanych przez NFZ – cieszę się, że także szpital specjalistyczny im. Śniadeckiego w Nowym Sączu znalazł się na tej liście – mówił wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak.

Przeprowadzona modernizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (3,2 mln zł). Wkład własny szpitala wyniósł prawie 613 tys. zł., z kolei z budżetu województwa małopolskiego pochodziło ponad 1,8 mln zł.

W placówce rozpoczyna się także drugi etap procesu inwestycyjnego, jakim jest budowa nowego oddziału ginekologiczno-położniczego, trwają także bieżące remonty całego szpitala.

Źródło: www.malopolska.pl

 [-OFERTA_HTML-]