Współpraca obu instytucji będzie dotyczyć między innymi  działań informacyjnych i edukacyjnych.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Marek Niechciał i minister rodziny pracy i polityki społecznej (MRPiPS) Elżbieta Rafalska podpisali w tej sprawie porozumienie o współpracy.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, dziś ponad 22 procent Polaków ma 60 i więcej lat. Za 30 lat grupa ta będzie stanowić już 40 procent społeczeństwa.

 [-DOKUMENT_HTML-]

- Stwarzając sprzyjające warunki dla tej grupy konsumentów, zapewniamy przyszłość naszej gospodarce. Dlatego cieszę się z zacieśniania współpracy pomiędzy naszymi instytucjami. Wierzę, że przyczyni się ona do lepszej ochrony konsumentów-seniorów – powiedział prezes UOKiK, Marek Niechciał.

Partnerami akcji są również inne instytucje państwowe. Dotychczas porozumienia podpisały: Poczta Polska, Telewizja Polska oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: www.uokik.gov.pl