Dofinansowane zadania dotyczą organizowania i prowadzenia szkoleń, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin, opiekunów, a także prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć, rehabilitacji, organizowania regionalnych imprez dla osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie otrzymają: Caritas Diecezji Kieleckiej, Klub Sportowy Pactum Scyzory w Kielcach, Świętokrzyski Klub „Amazonki”, Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś” w Sandomierzu, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 w Kielcach „Szansa Dzieciom”, Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Kielcach, Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Łagiewnikach „Otwarte serca”, Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach, Stowarzyszenie Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych „Oligo” w Jędrzejowie, Olimpiady Specjalne Polska, Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Radość” w Godowie.

Caritas Diecezji Kieleckiej otrzymał dofinansowanie na dwa zadania. W ramach jednego z nich, na które przeznaczono 15 tys. zł dofinansowania, przewidziane jest przeprowadzenie kursów tematycznych dla grupy 40 osób – pracowników placówek Caritas zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, z terenu miasta Kielce, powiatu kieleckiego, buskiego i staszowskiego. Celem projektu pod nazwą. „Kompetentnie pomagam” jest podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w środowisku niepełnosprawnych.
– Mamy nadzieję, że takie wsparcie pozwoli na doskonalenie dotychczas podejmowanych działań oraz podejmowanie nowych – wyjaśnia ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej. Drugi projekt tej organizacji, który otrzymał 8,5 tys. dofinansowania, zakłada aktywizację społeczną grupy osób niepełnosprawnych, przełamującą ich społeczną izolację.
– Zaplanowane są ciekawe inicjatywy turystyczno-rekreacyjne, wspólne wyjścia, wyjazdy, co nie wymaga jakiegoś wielkiego wysiłku, ale daje pewne urozmaicenie życiowe, a jednocześnie wprowadza nowy potencjał w życie tych osób – dodaje ks. Słowik.

10 tys. zł na zadania związane z rehabilitacją kobiet po mastektomii otrzymał Świętokrzyski Klub Amazonki. Jak wyjaśnia Alicja Korczak, prezes Świętokrzyskiego Klubu Amazonki, dzięki temu większość z prawie 500 członkiń będzie mogło skorzystać z rehabilitacji psychofizycznej lub ćwiczeń na basenie – nie tylko w Kielcach, ale również w filiach terenowych.
– Stała rehabilitacja i aktywność ruchowa jest dla nas bardzo ważna, jest to po prostu wymóg. Problem nie polega tylko na tym, że mamy usuniętą pierś, ale również węzły chłonne. Skutkiem tego zabiegu jest ogromne obciążenie ręki, jak i całego organizmu, dlatego musimy bez przerwy się rehabilitować. Każda z pań na pewno znajdzie coś dla siebie, bo wiadomo, że jedna woli ćwiczenia fizyczne, druga basen, a jeszcze inna być może potrzebuje wsparcia psychologicznego – dodaje Beata Kolomska ze Świętokrzyskiego Klubu Amazonki.

Natomiast organizacja Olimpiady Specjalne Polska w ramach realizacji swojego zadania zaplanowała zorganizowanie obozu sportowego olimpiad specjalnych w Zakopanem. Odbędzie się on we wrześniu 2017 roku,  może w nim wziąć udział 70 osób, w tym 55 niepełnosprawnych intelektualnie. Organizacja planuje także obóz sportowo-integracyjny olimpiad specjalnych – Chrusty dla 30 osób, w tym 15 niepełnosprawnych. Beneficjentami będzie grupa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – uczestników innowacyjnego programu Olimpiad Specjalnych „Młodzi sportowcy”.

Łączna kwota przeznaczona na realizację pierwszego konkursu ofert, na wsparcie ze środków PFRON realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynosi ponad 352 tysiące złotych. W lipcu oraz sierpniu 2017 zostaną podpisane kolejne umowy.

Źródło: www.sejmik.kielce.pl