Chodzi o sprawdzenie zgodności tych usług z Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych P1.

Specyfikacja usług była przedmiotem publikacji (w zakresie zapisu i odczytu e-recepty) 5 czerwca 2017. 

CSIOZ przypomina, że usługodawcy i firmy, które złożyły lub planują złożyć wniosek o nadanie dostępu do środowiska integracyjnego systemu P1, otrzymają zestaw testowych certyfikatów cyfrowych wydanych przez Centrum Certyfikacji P1, na podstawie których identyfikowane będzie źródło komunikatu.

W certyfikacie zawarto testowy identyfikator biznesowy podmiotu (usługodawcy lub firmy), który powinien być przekazywany w kontekście wywołania operacji usług sieciowych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, recepta elektroniczna ma obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku, ale podmioty leczniczej muszą zgłosić gotowość do jej prowadzenia recepty do końca 2018 roku. Do tego czasu muszą być też gotowe działające do tego celu programy.


Źródło: www.csioz.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]