Europejska Agencja Leków (EMA) potwierdziła swoje zalecenia dotyczące prowadzenia u wszystkich...
Magdalena Okoniewska
03.01.2017
Władze Katowic prowadzą rozmowy z przedstawicielami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM) w...
03.01.2017
Obowiązujące od stycznia 2017 roku zmiany w wykazie leków refundowanych obejmą przede wszystkim...
Magdalena Okoniewska
03.01.2017
Według Pracodawców RP, którzy podsumowali rok 2016, reforma systemu ochrony zdrowia przedstawiona...
Magdalena Okoniewska
03.01.2017
Narodowy Fundusz Zdrowia nie zalicza wentylacji mechanicznej do procedur ratujących życie, NFZ...
Magdalena Okoniewska
03.01.2017
Rezultatem przepisów o dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej może być fakt, że że pomoc lekarza...
03.01.2017
Perinatalna opieka paliatywna trafi do koszyka świadczeń gwarantowanych - zakłada jedno z...
03.01.2017
Dzięki utworzeniu sieci szpitali placówki uzyskają gwarancję stabilności finansowania - ocenił we...
03.01.2017
Prywatna Lecznica Certus z Poznania obchodzi 25-lecie działalności. Placówka powstała, jako...
Magdalena Okoniewska
03.01.2017
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ogłosiło drugą edycję rekrutacji do projektu pod...
Magdalena Okoniewska
03.01.2017
Minister zdrowia przyznał akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia kolejnym...
03.01.2017
Ogłoszona 28 grudnia 2016 roku nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń...
03.01.2017
W rozporządzeniu ministra zdrowia dotyczącym ustawy o tzw. sieci szpitali określono, jakie poradnie...
03.01.2017
Środki przeciwbólowe, produkty stosowane w chorobach gardła, w uzależnieniach od nikotyny, a także...
02.01.2017
Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 1/WC/2017 wycofał z obrotu na terenie całego kraju kilka...
Magdalena Okoniewska
02.01.2017
Od poniedziałku 2 stycznia 2017 roku można składać wnioski o jednorazowe świadczenie przysługujące...
02.01.2017
Od 1 stycznia 2017 roku dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną...
02.01.2017
Resort zdrowia poinformował o opublikowaniu kolejnych map potrzeb zdrowotnych, które dotyczą...
02.01.2017
30 grudnia 2016 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt nowelizacji ustawy...
02.01.2017
Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy...
02.01.2017
Zgodnie z ogłoszoną 28 grudnia 2016 roku nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej...
02.01.2017
28 grudnia 2016 roku ogłoszono rozporządzenie określające substancje podlegające ograniczeniu w...
02.01.2017
Naczelna Izba Lekarska przypomina, że przekazanie wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania...
Magdalena Okoniewska
02.01.2017
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała dziewięć obwieszczeń prezesa AOTMiT...
Magdalena Okoniewska
02.01.2017
Rada Przejrzystości, na posiedzeniu 9 stycznia 2017 roku, przygotuje stanowiska w sprawie oceny...
Magdalena Okoniewska
02.01.2017
Według Związku Zawodowego Anestezjologów brak oddziałów intensywnej terapii w szpitalach...
Magdalena Okoniewska
02.01.2017
Według projektu zmiany ustawy o ewidencji ludności, ustawy o opłacie skarbowej oraz o aktach stanu...
Magdalena Okoniewska
02.01.2017
Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowy wykaz leków refundowanych. Na liście znalazły się 84 nowe...
01.01.2017
Podczas sesji 29 grudnia 2016 roku radni sejmiku województwa pomorskiego podjęli decyzję o...
Magdalena Okoniewska
31.12.2016
Wydawnictwo Wolters Kluwer opublikuje trzecie wydanie opracowania „Prawo medyczne. Komentarze i...
Magdalena Okoniewska
31.12.2016