MEiN: Uczelnie wracają do stacjonarnej pracy

Szkolnictwo wyższe

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek skierował 20 sierpnia list do rektorów. Poinformował w nim o uchyleniu rozporządzenia czasowo ograniczającego działalność uczelni. Wskazał jednocześnie, że w nowym roku akademickim MEiN przewiduje co do zasady powrót do kształcenia w trybie stacjonarnym. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą uwzględniały dynamikę zachorowań na COVID-19

20.08.2021

Minister domaga się interwencji ws. wykładowcy obrażającego Pawła Kukiza

Szkolnictwo wyższe

Nie pozwolę, żeby tego typu osoby nosiły miano akademików, nosiły miano nauczycieli akademickich - zapowiadał minister edukacji i nauki. Chodzi o naukowca, który na Twitterze nazwał posła Kukiza "gnojem" i "gnidą". Teraz chce od rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, by wyciągnęła wobec niego konsekwencje.

19.08.2021

Uczelnie chcą postawić na nauczanie hybrydowe

Szkolnictwo wyższe

Minister edukacji i nauki chce, by docelowo w nowym roku uczelnie wróciły do normalnej, stacjonarnej pracy. W niedzielę straciło moc rozporządzenie, które zawieszało stacjonarne zajęcia na uczelniach. Nie oznacza to jednak wyrzucenia do kosza wszystkich wypracowanych podczas pandemii rozwiązań, które - jak mówią pracownicy uczelni - w niektórych przypadkach dobrze się sprawdziły.

17.08.2021

Prezydent podpisał ustawę o powstaniu Akademii Zamojskiej

Szkolnictwo wyższe

Prezydent podpisał ustawę o utworzeniu Akademii Zamojskiej na bazie istniejącej Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica. Ustawę przygotowała grupa posłów PiS i Kukiz'15. Zgodnie z ustawą mienie uczelni stanie się mieniem akademii. Z ustawy wynika, że pierwszego rektora powoła minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego.

16.08.2021

Legitymacje studenckie z przedłużoną ważnością

Dla studenta

Nie przewiduje się przedłużenia ograniczenia funkcjonowania uczelni poprzez wydawanie kolejnego rozporządzenia - informuje resort nauki. Oznacza to, że legitymacje studenckie zachowają ważność przez 60 dni po wygaśnięciu dotychczasowych przepisów. Będą ważne do 14 października.

16.08.2021

NCN opublikowało pierwszą listę rankingową konkursu MINIATURA 5

Zarządzanie oświatą

Środki na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne przyznało Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu MINIATURA 5. Jak poinformowało NCN, będzie to w sumie 58 działań naukowych. Z piątej edycji konkursu MINIATURA można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 złotych.

16.08.2021

Dziesięć polskich uczelni na Liście Szanghajskiej - najwyżej UW i UJ

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Wśród tysiąca najlepszych uczelni na świecie znalazło się 10 polskich - najwyżej w rankingu są Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński, które znalazły się w piątej setce. W tym roku na podium nic się nie zmieniło. Najlepszą uczelnią świata tradycyjnie już został ogłoszony amerykański Harvard. Drugie miejsce zajął Stanford, a trzecie brytyjski University of Cambridge.

16.08.2021

Koniec zdalnych zajęć na uczelniach

Już od 15 sierpnia nie będzie obowiązywać rozporządzenie ministra edukacji i nauki, które zakłada m.in. zdalne zajęcia na uczelniach od 27 lutego do 30 września 2021 r. Uczelnie mogły też prowadzić w ich siedzibach lub filiach zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

13.08.2021

RPO: Nie można ograniczać praw niezaszczepionych studentów

Dla studenta Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia

Uczelnie nie mogą różnicować sytuacji studentów zaszczepionych i niezaszczepionych, nie ma ku temu podstaw prawnych - uważa rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek, który skierował w tej sprawie pismo do Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Apeluje jednak o stworzenie wspólnych zasad. Zwrócił się też do MEiN o podjęcie działań legislacyjnych.

13.08.2021

Będą stypendia dla studentów i naukowców z Białorusi

Szkolnictwo wyższe

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyzna stypendia i granty młodym naukowcom i studentom z Białorusi. Polskie instytucje zintensyfikowały pomoc dla białoruskich studentów i naukowców po ubiegłorocznych wyborach prezydenckich w tym kraju, kiedy wzmogły się represje władz państwowych wobec osób kwestionujących ich legalność.

13.08.2021

RPO: Potrzebne procedury antymobbingowe na uczelniach

Szkolnictwo wyższe

Brakuje systemowych rozwiązań zapobiegających mobbingowi i molestowaniu na uczelniach wyższych oraz skutecznych mechanizmów reakcji na takie zjawiska - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I pyta ministrów: kultury, obrony i zdrowia, co zrobili lub planują zrobić w tej sprawie.

11.08.2021

Wiceminister nauki poda się do dymisji

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe

Wiceminister nauki Wojciech Murdzek, członek partii Porozumienie Jarosława Gowina, poda się do dymisji. Ma to związek z odwołaniem Jarosława Gowina z funkcji w rządzie. Do dymisji podali się także wiceministrowie pracy, rozwoju i technologii Iwona Michałek oraz Andrzej Gut-Mostowy.

11.08.2021

Ewaluacja uzależniona od ministra - rektorzy krytykują zmiany

Szkolnictwo wyższe

Minister edukacji i nauki tuż przed zakończeniem ewaluacji zmienia jej zasady - sam ustali zestawy wartości referencyjnych dla kategorii naukowych A, B+ i B w poszczególnych dyscyplinach naukowych i artystycznych. Projekt rozporządzenia w tej sprawie negatywnie oceniają rektorzy wyższych uczelni.

10.08.2021

NCN: W ręce 52 młodych naukowców trafi prawie 34 mln zł

Szkolnictwo wyższe

NCN ogłosiło wyniki piątej edycji konkursu SONATINA. Badacze, którzy niedawno otrzymali stopień naukowy doktora, otrzymają prawie 34 mln zł na badania i staże w prestiżowych ośrodkach zagranicznych. Konkurs SONATINA jest skierowany do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

05.08.2021

Stypendia dla młodych naukowców wkrótce na nowych zasadach

Szkolnictwo wyższe

Resort nauki chce zmienić zasady przyznawania stypendiów dla młodych naukowców - większą szansę będą mieli artyści. Zmniejszy się natomiast liczba stypendiów przyznawanych doktorantom. Resort inwentaryzuje też katalog osiągnięć branych pod uwagę przy przyznawaniu świadczenia.

02.08.2021

Pracownicy WPiA UW: Protest w sprawie prof. Safjana przeciw deptaniu ludzkiej godności

Szkolnictwo wyższe

Środowisko członków społeczności Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego dołączyło się do protestu sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku przeciwko publikacji Gazety Polskiej wymierzonej w Marka Safjana, sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, byłego prorektora.

31.07.2021

Akademik UŚ tylko dla zaszczepionych? Bez podstawy prawnej

Dla studenta

Niektóre instytucje na własną rękę próbują wprowadzać ograniczenia dla niezaszczepionych. Zdecydował się na to rektor Uniwersytetu Śląskiego, który w liście do studentów poinformował, że w akademikach będą mogły zameldować się wyłącznie osoby, które mają unijny certyfikat.

30.07.2021

Więcej wydawnictw na ministerialnej liście

Szkolnictwo wyższe

Resort nauki przygotował nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Jest dużo szerszy niż poprzedni, znalazły się w nim m.in. wydawnictwa z uczelni prywatnych. Nie wzrosła liczba wydawnictw za 200 punktów, dodano natomiast sporo niżej punktowanych.

23.07.2021

We wrześniu kolejne zmiany na liście czasopism naukowych

Szkolnictwo wyższe

Minister nauki zapowiedział kolejną zmianę w wykazie czasopism naukowych - ma być dokonana we wrześniu. Nie opłacało się bowiem publikować w polskich czasopismach, nieraz bardzo zasłużonych, z atrakcyjnym tytułem, z wielką historią, z wielkim doświadczeniem - tłumaczył w piątek Przemysław Czarnek.

23.07.2021

Doktoranci chcą przedłużenia terminu zakończenia przewodów doktorskich

Doktoranci podkreślają, że pandemia znacznie ograniczyła dostęp do urządzeń badawczych i do laboratoriów, utrudniła prowadzenie badań naukowych i ograniczyła mobilność doktorantów. Stąd potrzeba wydłużenia terminu zakończenia przewodów doktorskich i zmiany terminu wygaszenia studiów doktoranckich.

23.07.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski