Rektorzy chcą zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym

Uniezależnienie wysokości dotacji od ilości studentów, większa autonomia szkół wyższych w kwestii stanowienia nowych kierunków studiów, a także zmiany w ich finansowaniu, to kwestie którymi chcą się...

13.10.2014

Coraz trudniej o tytuł profesora

Naczelny Sąd Administracyjny badając pracę Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów w sprawie przedstawienia doktora habilitowanego do tytułu profesora, wytknął jej błędy przy ocenie dorobku...

13.10.2014

Nadal można studiować prawo w systemie bolońskim

Choć rozpoczął się już nowy rok akademicki, a resort nauki dalej podtrzymuje chęć wycofania się z prowadzenia zajęć na prawie w systemie dwustopniowym, nadal nie obowiązują przepisy, które miały ten...

12.10.2014

Wyjedź na warsztaty doradcze do Amsterdamu

Wydarzenia

Już po raz 10 najlepsi studenci z wiodących uczelni oraz konsultanci OCC z całego świata spotkają się na 4-dniowych warsztatach, aby wspólnie wziąć udział w case study polegającym na rozwiązywaniu...

12.10.2014

Znajomość angielskiego ułatwia zdobycie awansu

Bez znajomości języka angielskiego trudniej znaleźć pracę w administracji biurowej, IT czy firmach związanych z badaniami i rozwojem nowych technologii. Nie operując angielskim można też zapomnieć o...

09.10.2014

HFPC otworzyła rekrutacje na całoroczne praktyki

Wydarzenia

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza studentów wydziałów prawa do odbycia rocznej, nieodpłatnej praktyki w programie edukacyjno - interwencyjnym Klinika Prawa człowieka a podatki.

08.10.2014