Obecnie stypendia rektora dla najlepszych studentów są przyznawane na każdym kierunku. Jednak może je otrzymać nie więcej niż 10 proc. osób, które się na nim kształcą.

Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) domagała się zaś, aby do ustawy został dołączony zapis gwarantujący uczelniom niepublicznym środki na studia stacjonarne. Między innymi powołała się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 16/13), który uznał, że przepisy dotyczące udzielania dotacji niepublicznym uczelniom są niezgodne z konstytucją.
 
Zmiana zaproponowana przez KRZaSP kosztowałaby jednak budżet na początku 100 mln zł, a w przyszłości 400 mln zł rocznie. Poprawka została odrzucona.
 
– W wyroku TK nie ma wskazania, że do uczelni publicznych i niepublicznych mają być kierowane równe środki. Mowa jest jedynie o tym, że państwo ma również wspierać prywatne placówki – mówi prof. Daria Nałęcz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.
 
Dodaje, że otrzymują one fundusze na studia doktoranckie i studentów niepełnosprawnych, a także mogą występować o pieniądze na badania naukowe na równych zasadach co placówki publiczne.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna