W uroczystości udział wzięli prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, wójt gminy Kolbudy Leszek Grombala oraz wójt gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak. Jak podkreślali przedstawiciele samorządów, budowa obiektu jest pierwszą w Polsce inwestycją edukacyjną, w której udział biorą trzy gminy.

Samorządy zrzeszone są w stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot i w ramach współpracy na bazie tej organizacji, w końcu 2012 roku, podpisały list intencyjny w sprawie wspólnej inwestycji.

Budowa placówki o nazwie Metropolitalna Szkoła Podstawowa rozpoczęła się w końcu kwietnia br. Obiekt, którego szacunkowy koszt wynosi ok. 36 mln zł., ma zostać oddany do użytku w przyszłym roku, tak by uczniowie i przedszkolaki z terenu trzech gmin mogli zacząć w nim naukę w nowym roku szkolnym. Placówka będzie przeznaczona dla tysiąca uczniów oraz 125 przedszkolaków.

Złożą się na nią dwa 3-kondygnacyjne obiekty. Jak poinformowała w czwartek Anna Mizera-Nowicka z Referatu Prasowego gdańskiego magistratu, w pierwszym z budynków znajdą się 22 sale dydaktyczne, pomieszczenia przedszkolne, świetlica i biblioteka z czytelnią dostępne także dla mieszkańców dzielnicy. W drugim obiekcie zlokalizowane zostaną sala gimnastyczna z aulą widowiskowo-konferencyjną, stołówka oraz kuchnia.

W sąsiedztwie budynków urządzone zostaną także boiska sportowe - do piłki nożnej oraz wielofunkcyjne (do koszykówki, siatkówki i tenisa), bieżnia i skocznia do skoku w dal oraz plac zabaw.

Szkoła powstaje na działce liczącej prawie 1,6 ha, zlokalizowanej na terenie gminy Kolbudy, ale sąsiadującej z obszarami wchodzącymi w skład dwóch pozostałych gmin, w tym gdańskim osiedlem Kowale, które w ostatnich latach systematycznie się rozrasta.

W imieniu trzech gmin inwestycję prowadzi Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Gdańsk, jako wkład własny do umowy, wniósł też m.in. dokumentację projektową. Samorząd ten zadba również o formalności związane z przyłączeniami do sieci dostarczających media.

Generalnie udział w kosztach inwestycji został podzielony między trzy samorządy w stosunku procentowym, zależnym od liczby dzieci z danej gminy, które będą uczęszczać do placówki. (PAP)