Rząd coraz bardziej przejmuje finansowanie samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład

Kolejna w ciągu ostatnich czterech lat obniżka podatku dochodowego od osób fizycznych powoduje, że ciężar finansów samorządowych przesuwa się niebezpiecznie z dochodów własnych na dochody subwencyjne i dotacyjne. W ocenie samorządowców zagraża to realizacji bieżących zadań oraz autonomii finansowej gmin, powiatów i województw samorządowych. Coraz bardziej utrudnia też planowanie budżetowe.

04.04.2022

Premier powołał Pawła Szefernakera na stanowisko pełnomocnika rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina

Premier Mateusz Morawiecki powołał wiceministra administracji i spraw wewnętrznych Pawła Szefernakera na stanowisko pełnomocnika rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Jednym z zadań pełnomocnika będzie koordynacja i realizacja działań na rzecz uchodźców między poszczególnymi resortami.

02.04.2022

Małe i średnie kluby sportowe mogą wnioskować o wsparcie

Samorząd terytorialny

Od 7 kwietnia ruszy nabór wniosków do rządowego programu „Klub”. Na wsparcie małych i średnich klubów sportowych m.in. gminnych, uczniowskich i ludowych – Ministerstwo Sportu i Turystyki przewidziało w tym roku 66,5 mln złotych. Kluby jednosekcyjne mogą wnioskować o 10 tys. zł, wielosekcyjne o 15 tys. zł.

01.04.2022

Biznes i samorządy razem walczą o odblokowanie rozwoju lądowej energetyki wiatrowej

Samorząd terytorialny Nowe technologie Prawo gospodarcze

Dziesięć organizacji reprezentujących 11,5 tys. firm oraz niemal 700 gmin apeluje o odblokowanie rozwoju lądowej energetyki wiatrowej – jako gwarancji bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski. Ich zdaniem w obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej filarem bezpieczeństwa energetycznego musi być szybka redukcja naszej zależności od paliw kopalnych.

01.04.2022

RPO: Obywatele i organizacje mają interes w ochronie powietrza

Samorząd terytorialny Środowisko Wymiar sprawiedliwości

Osoba fizyczna i dwie organizacje społeczne domagały się uchylenia programu ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego, bo zawiera on niedostateczne środki, by osiągnąć ten cel. Sąd administracyjny odrzucił skargi uznając, że skarżący nie wykazali naruszenia ich indywidualnego interesu prawnego. RPO nie zgadza się z takim stanowiskiem i wnosi skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

01.04.2022

Zamiast kary więzienia alternatywą praca na cele społeczne

Prawo karne Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości

Wykonanie kary ograniczenia wolności może polegać na nieodpłatnej, kontrolowanej pracy skazanego na cele społeczne albo potrąceniu od 10 do 25 procent wynagrodzenia na wybrany przez sąd cel społeczny. Niezależnie od rodzaju orzeczonej przez sąd kary ograniczenia wolności, skazany nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu, a także jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

31.03.2022

NIK: System ochrony zabytków w Polsce funkcjonuje nieprawidłowo

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Zdaniem Najwyżej Izby Kontroli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków i skontrolowani wojewódzcy konserwatorzy zabytków źle wykonywali obowiązki określone w ustawie o zabytkach oraz aktach wykonawczych. Do tego nakłady na ochronę zabytków – przy jednoczesnym wzroście liczby zabytków wpisanych do rejestru oraz składanych wniosków o dofinansowanie – były niewystarczające.

31.03.2022

Zmiany w Polskim Ładzie to kolejny cios w finanse samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład

Propozycja obniżenia podatku PIT do 12 proc. znowu spowodowała przyśpieszenie tętna u skarbników miast. Wyliczają, że to kolejny cios w system finansów publicznych i dalsze ograbianie samorządów. Zamiast kolejnych instrumentów wyrównawczych, o których wspomina rząd, samorządowcy proponują zmianę formuły podziału rekompensaty i wzrost udziału JST w PIT z 48,59 proc. do 57 proc.

31.03.2022

Koła Gospodyń Wiejskich znowu mogą wnioskować o wsparcie

Samorząd terytorialny

Koła Gospodyń Wiejskich będą mogły ponownie ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa. Nabór rusza od 1 kwietnia. W tym roku pula dostępnych środków wynosi 70 mln zł. Koła mogą wnioskować o wsparcie w wysokości od 5 do 7 tys. zł, uzależnione od ilości członków organizacji.

30.03.2022

Prezydent podpisał ustawę ułatwiającą budowę kolei jednoszynowej

Samorząd terytorialny Nowe technologie Transport

Budowę nowego rodzaju publicznego transportu zbiorowego opartego na kolei jednoszynowej lub urządzeniach na poduszkach powietrznych albo magnetycznych przewiduje podpisana 30 marca przez prezydenta RP nowelizacja ustaw o dozorze technicznym oraz o transporcie kolejowym. Nowe przepisy mogą się przydać, bo tego typu rozwiązania planuje np. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

30.03.2022

Czy uchodźca spał w mieszkaniu - można jakoś sprawdzić, ale czy jadł - już nie

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Przesłanką do wypłacenia tzw. świadczenia 40 zł jest zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcy z Ukrainy. Ale o ile miasta i gminy, które zajmują się wypłatą rekompensat, jeszcze z trudem mogą zweryfikować, czy ktoś kwaterował uchodźcę w zgłoszonym lokalu, o tyle czy zapewnił mu wyżywanie, już nie. A chodzi o duże pieniądze, bo np. w przypadku zakwaterowania na miesiąc pięcioosobowej rodziny rekompensata wyniesie 6 tys. zł.

30.03.2022

Samorząd lokalny to inwestor bez legendy – raport Fundacji Batorego

Samorząd terytorialny

Pandemia odseparowała władze lokalne od obywateli. A ci, patrzą na samorząd lokalny przez pryzmat „lokalnego inwestora”. Tymczasem oczekiwania mieszkańców względem samorządów są bardziej złożone i nie dotyczą tylko efektywnych procesów inwestycyjnych. Chcą mieć też w nich partnera, który będzie wspierał oddolne inicjatywy – wynika ze zaprezentowanego wczoraj raportu Fundacji Batorego o postrzeganiu samorządu lokalnego.

29.03.2022

WSA: Uchwała anty-LGBT gminy Niebylec nieważna

Samorząd terytorialny

Wyraźnie ukształtowała się już jednolita linia wojewódzkich sądów administracyjnych w Polsce w sprawach dotyczących uchwał anty LGBT ze skarg wnoszonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie stwierdził 29 marca br. nieważność uchwały anty-LGBT przyjętej przez Radę Gminy Niebylec. W ustnym uzasadnieniu stwierdził m.in. że nie ma ideologii LGBT, tak jak nie ma ideologii heteroseksualnej.

29.03.2022

Urzędnik łatwiej zaraportuje, obywatel skontroluje, czy nie przepłaca w opłatach

Samorząd terytorialny Nowe technologie

Dane dotyczące działalności jednostek samorządu terytorialnego są wciąż rozproszone i nierzadko trudno dostępne. Ma to zmienić System Monitoringu Usług Publicznych - baza danych o gminach, miastach, powiatach i województwach. Dzięki temu urzędnik ma łatwiej przygotować raport o stanie gminy, przedsiębiorca sprawdzić dostępność infrastruktury, a obywatel dowiedzieć się, czy jego gmina nie zawyża podatków.

29.03.2022

Śląscy samorządowcy apelują o ograniczenie kontroli w gminach i powiatach

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów zaapelował o zaniechanie lub przesunięcie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego w związku z zaangażowaniem samorządów lokalnych w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Wskazują, że obecnie w niektórych jednostkach samorządowych ma miejsce po kilka kontroli jednocześnie.

28.03.2022

Gmina może zmieniać przeznaczenie prywatnych nieruchomości

Samorząd terytorialny Nieruchomości

Właściciele nieruchomości zarezerwowanej w planie pod inwestycję publiczną, np. tereny zielone, mogą żądać od gminy odszkodowania lub wykupienia nieruchomości albo jej części, lub przyznania nieruchomości zamiennej. Z takimi roszczeniami mają prawo wystąpić, gdy nie mogą korzystać z nieruchomości (lub jej części) w sposób dotychczasowy lub jeżeli jest to istotnie utrudnione.

26.03.2022

Uchodźcy mogą trafić też do DPS-ów, ale nie wiadomo, kto za to zapłaci

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Przed rosyjską agresją na Ukrainie uciekają też osoby chore i niedołężne. Jeśli legalnie przebywają w Polsce, mogą starać się o przyjęcie do domu pomocy społecznej na takich samych zasadach, jak każdy Polak, ale na razie nie wiadomo, kto i z jakich funduszy sfinansuje taki pobyt. W każdym razie DPS-y nie chcą na razie przyjmować Ukraińców, argumentując, że nie ma aktów wykonawczych do ustawy.

25.03.2022

NIK: Fiasko rządowego programu Mieszkanie Plus

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Realizacja rządowego programu Mieszkanie Plus nie przyniosła oczekiwanych efektów, tym samym nie wpłynęła znacząco na poprawę warunków i rozwiązanie problemów mieszkaniowych lokalnych społeczności - stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. Rząd deklarował, że do końca 2019 roku wybuduje 100 tysięcy mieszkań, a tymczasem do jesieni 2021 r. do użytku oddano nieco ponad 15 tys. mieszkań, a 20,5 tys. było w budowie.

24.03.2022

Ośrodki pomocy społecznej zajmą się świadczeniem 40 zł na pomoc dla uchodźców

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Rząd znowelizował przepisy rozporządzenia w sprawie przyznawania „świadczenia 40 zł”, by umożliwić przekazanie zadań związanych z obsługą wniosków jednostkom organizacyjnym gminy lub gminnym osobom prawnym. Zmiana wchodzi w życie od czwartku. Ma to odciążyć urzędy zaangażowane w wydawanie numeru PESEL uchodźcom. Pracownicy pomocy społecznej przekonują, że tym sposobem rząd przerzuca kolejne zadanie, które nie jest w ich kompetencji.

24.03.2022

Samorządy i organizacje mogą już składać wnioski do PFRON na pomoc uchodźcom

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz niektóre organizacje pozarządowe mogą już składać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioski o uzyskanie pomocy finansowej na wsparcie udzielone uchodźcom z Ukrainy przebywającym legalnie w Polsce po 24 lutego. PFRON przeznaczył na ten cel 130 mln zł.

23.03.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski