Expo International, czyli tzw. małe Expo, są organizowane między wystawami światowymi i mają tematykę ograniczoną do jednego konkretnego problemu. Łódź chce się ubiegać o zorganizowanie wystawy w 2022 roku, a jej tematem byłaby kompleksowa rewitalizacja obszarów miejskich. Na razie Łódź jako jedyne miasto zgłosiła na forum Międzynarodowego Biura Wystaw (BIE) w Paryżu chęć organizacji wystawy w 2022 r.

Według przedstawicieli powołanego przez prezydent miasta Biura ds. Expo w Łodzi kluczowe dla powodzenia projektu jest pozyskanie głosów krajów członkowskich BIE, które przyznaje prawa do organizacji wystaw i nadzoruje ich przygotowania. Prawo głosu w BIE ma obecnie 167 krajów – każdy po jednym głosie.

 

Oficjalne zgłoszenie kandydatury Łodzi nastąpi w 2016 roku i od tego momentu będzie można otwarcie promować miasto jako kandydata do organizacji Expo. Jednak przed złożeniem aplikacji można prowadzić działania promocyjne dotyczące samego miasta oraz rewitalizacji jako tematyki wystawy.

Ważnym punktem w planie promocji Łodzi w tym roku jest udział w światowej wystawie Expo 2015 odbywającej się od maja do października w Mediolanie pod hasłem "Wyżywienie planety, energia dla życia" oraz jej wydarzeniach towarzyszących - powiedział PAP rzecznik prezydent Łodzi Marcin Masłowski.

We współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Mediolanie, Instytutem Polskim w Rzymie oraz polską ambasadą w stolicy Włoch opracowano plan obejmujący udział Łodzi i łódzkiego designu w wystawach organizowanych w Mediolanie oraz organizację wystawy poświęconej łódzkiej architekturze w Rzymie w marcu 2015 r., przy okazji promocji publikacji monografii na temat polskiej architektury.

Łódź prezentowana będzie w stałej ekspozycji w Pawilonie Polskim na Expo 2015; prace w tym zakresie są prowadzone we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Komisarzem Generalnym Pawilonu Polskiego. Promocja miasta odbywać się ma także w ramach projektu "Expo

In the City”, czyli programu wydarzeń kulturalnych towarzyszących wystawie,

któremu patronuje miasto Mediolan.

W ramach działań promocyjnych w krajach członkowskich BIE łódzkie Biuro ds. Expo współpracuje z MSZ i polskimi placówkami dyplomatycznymi na świecie. Placówki dyplomatyczne przeprowadziły już konsultacje z przedstawicielami władz centralnych w krajach swojej akredytacji, aby zbadać poziomu zainteresowania danego kraju problematyką rewitalizacji oraz ustalenia osób zajmujących się Expo.

Ambasady i konsulaty proponują też formaty wydarzeń promocyjnych, jakie chciałyby przeprowadzić wraz z Łodzią w celu propagowania tematu rewitalizacji.

"Na tej podstawie Biuro ds. Expo wraz z MSZ wyłoni uniwersalne modele wydarzeń promocyjne, które można będzie realizować w wielu placówkach dyplomatycznych. Na opracowanie i realizację tego typu wydarzeń przeznaczono na razie 310 tys. zł z budżetu miasta. Kolejne środki na ten cel będą pochodziły z rządowej dotacji na projekt Expo oraz z budżetu MSZ" - dodał Masłowski.

Kolejnym elementem promocji międzynarodowej jest organizacja Forum Miast Partnerskich, na które przeznaczono z miejskiej kasy 150 tys. zł. Mają na nie zostać zaproszeni nie tylko przedstawicieli miast partnerskich, ale także rządów wskazanych przez placówki dyplomatyczne. Przy okazji Forum planowana jest wizyta studyjna dziennikarzy zagranicznych w Łodzi. Jeszcze w 2015 r. ma zostać też wykonana analiza międzynarodowa dotycząca sieci wymiany poparć w związku z Expo.

Expo to dwa rodzaje wystaw. Co pięć lat organizowana jest wystawa światowa tzw. World Expo, która trwa maksymalnie 6 miesięcy, nie ma ograniczeń przestrzeni i zajmuje się ogólną tematyką. Drugim rodzajem wystaw są wystawy tematyczne, czyli International Expo, organizowane pomiędzy wystawami światowymi, a najbliższa taka wystawa odbędzie się w 2017 r. w Astanie (Kazachstan). Polska jak dotąd nie gościła jeszcze wystawy Expo. Wrocław ubiegał się o organizację International Expo w 2012 roku, jednak przegrał wówczas z koreańskim Yesou.

International Expo, o które chce ubiegać się Łódź może trwać od trzech tygodni do maksymalnie trzech miesięcy i odbywać się na terenie o pow. maksymalnie 25 ha (nie wliczając parkingów). Zwyczajowo te wystawy odbywają się w miesiącach letnich od czerwca do września. Wystawę otwiera i zamyka ceremonia wzorowana na olimpijskiej, jednak na mniejszą skalę.

Główną atrakcją wystawy są pawilony przygotowane przez uczestników np. kraje, organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe oraz korporacje i firmy. Expo powinien towarzyszyć program kulturalno-rekreacyjny, który ma podnieść atrakcyjność miasta–organizatora. Wśród tych wydarzeń są np. mecze, pokazy, koncerty, turnieje, częściowo organizowane przez uczestników ekspozycji.

Według wcześniejszych zapowiedzi rządu w kolejnych budżetach przeznaczonych ma zostać nawet 10 mln zł na dofinansowanie działań zmierzających do uzyskania przez Łódź prawa do organizacji Expo International 2022. (PAP)