Jak powiedział prezes LGD "Lider w EGO" Jarosław Franczuk, wnioski o przyznanie pomocy można składać do 7 lipca. Będzie to prawdopodobnie ostatni nabór wniosków w tej perspektywie finansowej.

Do podziału jest ponad 2,6 mln zł z czterech konkursach. Najwięcej - ponad 935 tys. zł przeznaczono na tzw. małe projekty, 730 tys. zł na różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, ponad 620 tys. zł na odnowę i rozwój wsi, a 367 tys. zł na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw.

"Bardzo liczymy na to, że wreszcie pojawią się chętni w konkursie skierowanym do rolników, którzy np. chcą zainwestować w agroturystykę lub zakupić maszyny i świadczyć usługi, aby uzyskać dodatkowe przychody. Poprzednie takie nabory były nieudane, nie wiemy dlaczego. A szkoda, żeby te pieniądze pozostały niewykorzystane" - powiedział prezes.

W konkursach można zdobyć pieniądze na różne formy działalności, pod warunkiem, że będzie ona zgodna z lokalną strategią rozwoju. W ramach działań "odnowa i rozwój wsi" mogą być zagospodarowane miejsca o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców, budowane będą boiska, remontowane świetlice i zabytkowe kościoły.

"Małe projekty" to najczęściej organizacja imprez kulturalnych czy zawodów sportowych, promocja lokalnych atrakcji przyrodniczych i historycznych czy wyposażenie wiejskich świetlic. Natomiast w konkursie na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw o pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, które zobowiążą się utworzyć przynajmniej jedno miejsce pracy.

Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nabór wniosków organizuje LGD "Lider w EGO", która zrzesza gminy z powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego.

Obszary wiejskie w woj. warmińsko-mazurskim zamieszkuje ponad 570 tys. ludzi. Wzrost poziomu aktywności wiejskich społeczności oraz zmniejszenie bezrobocia i ubóstwa na tych terenach należą do głównych celów strategii rozwoju regionu.(PAP)