Radny powiatu nie może zostać zastępcą wójta

Samorząd terytorialny

Wójt nie może powołać na swojego zastępcę radnego rady powiatu, chociażby miałoby to trwać tylko do czasu powołania nowego zastępcy. Zakaz łączenia funkcji wójta oraz jego zastępcy z członkostwem w...

07.01.2013