W 2011 r. deficyt w JST wyniósł 10,2 mld zł

Finanse samorządów

Według wstępnych danych, opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, deficyt w jednostkach samorządu terytorialnego w 2011 r. wyniósł 10,2 mld zł.

15.02.2012

Sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego bez VAT

Finanse samorządów

Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej wieczystego użytkownika nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, ani żadnej innej czynności...

26.10.2011

Dofinansowanie usuwania azbestu jest zwolnione z PIT

Finanse samorządów

Dofinansowanie osobom fizycznym usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

26.10.2011

Dostawa wody na terenie gmin bez CIT

Finanse samorządów

Związek międzygminny jest uprawniony do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych od dostaw wody i odbioru ścieków z całego terenu swojego działania.

23.10.2011

Remont nie wpływa na stawkę podatku od nieruchomości

Finanse samorządów

Prowadzenie przez przedsiębiorcę prac remontowo-budowlanych, zmierzających do zmiany funkcji hali z produkcyjnej na handlowo-usługową, nie powoduje, iż budynek taki nie jest i nie może być...

14.09.2011

MF prosi o elektronikę

Finanse samorządów

Ministerstwo Finansów zwróciło się do j.s.t. z prośbą o przekazywanie danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej również w formie elektronicznej.

01.09.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski