Wówczas ich ujemny wynik finansowy sięgnął 81,8 mln zł; teraz wyniósł 32,7 mln zł - mówił.

Według wcześniejszych informacji urzędu marszałkowskiego w ub. roku 30 spośród 47 placówek ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest samorząd woj. śląskiego, osiągnęło dodatni wynik finansowy. Jednocześnie zobowiązania wymagalne wszystkich placówek samorządu wyniosły na koniec 2012 r. 193 mln zł.

Jednym z ważniejszych działań samorządu służących poprawie sytuacji finansowej jego placówek zdrowotnych są przekształcenia. Od 2008 r. w woj. śląskim w różny sposób przekształcono trzynaście jednostek - wszystkie pomyślnie.

Sekuła wskazał w środę, że w ostatnich tygodniach udało się rozstrzygnąć swoisty spór kompetencyjny między sejmikiem a zarządem tego województwa. Wątpliwości dotyczyły tego, który z organów ma podejmować uchwały ws. przekształcania placówek zdrowotnych w spółki.

Z tego względu podczas lipcowej sesji sejmiku radni głosowali nad przygotowanymi przez zarząd projektami uchwał ws. „wyrażenia zgody na przekształcenie” w ten sposób dwóch placówek. Sejmik przyjął obie uchwały, jednak uchylił je później nadzór prawny wojewody.

„Uchylił je, to znaczy uznał, że sejmik nie może podejmować w tych sprawach uchwał, bo jest to zastrzeżone do kompetencji zarządu województwa. Jeżeli to zarządzenie nadzorcze wojewody utrzyma się prawnie, to znaczy, że decyzje będzie mógł podejmować tylko zarząd województwa - informując czy konsultując to z radnymi” - zaznaczył marszałek.

Uchylone uchwały dotyczyły zgody na przekształcenie w spółki Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu oraz Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu.

Na ten rok samorząd woj. Śląskiego zaplanował przekształcenie czterech, pięciu jednostek. Prócz placówek w Sosnowcu i Siewierzu wymieniane jest Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój. W lipcu radni pozytywnie zaopiniowali też działania zmierzające do dołączenia do już połączonych dwóch szpitali wojewódzkich w Częstochowie trzeciego - Hutniczego.

Prócz przekształceń, samorząd stara się poprawiać sytuację finansową swoich jednostek zdrowotnych np. poprzez łączenie oddziałów oraz tworzenie grup zakupowych w celu tańszego zakupu energii czy leków. Woj. śląskie planuje dalsze inwestycje w jednostkach strategicznych, chcąc by pozostały w rękach samorządu.