W środę wieczorem w Muzeum Warszawskiej Pragi zostały zaprezentowane wyniki najnowszego edycji Barometru Warszawskiego - cyklicznego badania, w którym mieszkańcy są pytani o ocenę najważniejszych obszarów funkcjonowania miasta oraz o ocenę władz stolicy. Ostatnie badanie zostało przeprowadzone w listopadzie 2015 r.

74 proc. badanych zadeklarowało, że o Gronkiewicz-Waltz można powiedzieć, że jest dobrym gospodarzem i sprawnie zarządza miastem; przeciwnego zdania było 21 proc. badanych, a 5 proc. miało problem z udzieleniem odpowiedzi. Działania obecnej prezydent dobrze ocenia 75 proc. badanych, źle - 21 proc., 4 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Te wyniki to znaczący wzrost notowań prezydent stolicy, ponieważ w badaniu przeprowadzonym w 2014 r. 63 proc. badanych uważało Gronkiewicz-Waltz za dobrego gospodarza, w połowie 2013 r. takiego zdania było tylko 39 proc. pytanych w badaniu, 45 proc. twierdziło wówczas, że o prezydent nie można powiedzieć, że jest dobrym gospodarzem.

Zdaniem wiceprezydenta stolicy Jarosława Jóźwiaka wzrost notowań władz miasta to zasługa m.in. "odrobionej lekcji" po referendum z 2013 r. ws. odwołania prezydent stolicy. Zainicjowała je Warszawska Wspólnota Samorządowa. Referendum finalnie okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Po drugie, zdaniem Jóźwiaka, lepsze notowania działań władz stolicy to zasługa wprowadzenia budżetu obywatelskiego.

"Cieszy, że te wyniki się poprawiają, mieszkańcy dostrzegają większą otwartość, lepsze dotarcie z informacją i to, że wyciągnęliśmy pewną lekcję po referendum. Ale też wyjątkowy efekt budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego), to wpłynęło na postrzegania miasta, że mieszkańcy mają realny wpływ i mogą realnie współtworzyć swoje miasto, to widać też w ocenach władz miasta, te oceny istotnie się poprawiły" - powiedział dziennikarzom Jóźwiak.

W badaniu mieszkańcy byli pytani również o inne aspekty życia w mieście.

Zdecydowana większość mieszkańców stolicy (82 proc.) zadeklarowała, że nawet mając możliwość wyboru innego miejsca zamieszkania, osiedliłaby się w Warszawie. 3 proc. wybrałoby wieś w okolicach stolicy, 6 proc. – pobliskie małe miasto, a tylko 3 proc. - inne duże miasto w kraju.

Funkcjonowanie komunikacji miejskiej dobrze ocenia 89 proc. mieszkańców (bardzo dobrze 38 proc. badanych i 51 proc. raczej dobrze). Złe zdanie o warszawskim transporcie zbiorowym ma 10 proc. ankietowanych.

Dobrze bezpieczeństwo w mieście ocenia 88 proc. mieszkańców (31 proc. bardzo dobrze i 57 proc. raczej dobrze). Raczej źle poziom bezpieczeństwa ocenia 9 proc. ankietowanych, a bardzo źle - 2 proc.

Wśród najważniejszych spraw, którymi powinny się przede wszystkim zająć władze miasta i - w pierwszej kolejności - najwięcej mieszkańców uznało kwestię służby zdrowia (34 proc. badanych), metro i jego rozbudowę (14 proc.), poprawę komunikacji miejskiej (12 proc.), zmniejszenie korków (8 proc.) i naprawę dróg (6 proc.).

Najpilniejsze do wykonania inwestycje to - zdaniem warszawiaków - obwodnice miasta (27 proc.), rozbudowa drugiej linii metra (26 proc.), budownictwo komunalne (11 proc.), zagospodarowanie pl. Defilad (8 proc.) i budowa ścieżek rowerowych (7 proc.).

Badania Barometr Warszawski zostało wykonane na losowej, reprezentatywnej próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 i więcej lat. Pełne wyniki badania są dostępne ma stronie urzędu miasta. (PAP)