4 mln zł w czwartej edycji budżetu obywatelskiego Tarnowa

Finanse samorządów

Mieszkańcy Tarnowa mogą zgłaszać od środy swoje propozycje do tegorocznej, czwartej edycji budżetu obywatelskiego. Władze miasta przeznaczyły na ten cel 4 mln zł, o 500 tys. zł więcej niż przed...

10.06.2015

Jest umowa o podwykonawstwo w Elektrowni Opole

Zamówienia publiczne

Mostostal Power Development, spółka celowa Mostostal Warszawa, realizująca budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole, podpisała umowę na podwykonawstwo części ciśnieniowej kotłów K-5 i...

10.06.2015

Organizacja zgromadzeń będzie uregulowana nową ustawą

Samorząd terytorialny

Stworzenie warunków do organizowania i odbywania zgromadzeń, które z jednej strony pozwolą na pełne korzystanie przez obywateli i inne podmioty z konstytucyjnej wolności organizowania pokojowych...

10.06.2015

ZIT: ponad 291 mln euro dla Wrocławia i okolicznych gmin

Samorząd terytorialny

Ponad 291 mln euro chce wydać w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miasto Wrocław oraz 14 okolicznych gmin. Umowa Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego z marszałkiem województwa...

10.06.2015

W Sandomierzu upamiętnią Piotra Nurowskiego

Samorząd terytorialny

Szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Piotra Nurowskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej, chcą uhonorować przyjaciele działacza oraz samorząd Sandomierza (Świętokrzyskie). Jego imię ma nosić...

10.06.2015

Gdańsk zapowiada transparentność i ujawnia swoje wydatki

Samorząd terytorialny

Większa transparentność działalności urzędu miasta i inspirowanie przedsiębiorczości to główne cele polityki otwartości i uruchomienia portalu otwartych danych w Gdańsku. Podawane są m.in. wszystkie...

09.06.2015

Premier zachęca samorządy do budowy placówek dla seniorów

Samorząd terytorialny

Od dziś samorządy w całej Polsce mogą aplikować o rządowe dofinansowanie na tworzenie dziennych domów opieki Senior Wigor. Do składania wniosków zachęcają w specjalnym spocie premier Ewa Kopacz i...

09.06.2015