Podejrzany o przestępstwo szef gminy zostanie zawieszony w swoich obowiązkach. Jego zadania przejmie zastępca.

Zawieszony wójt lub prezydent miasta nie będzie pobierał w tym czasie wynagrodzenia. Takie rozwiązania zakłada nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, którą dzisiaj zajmie się Sejm. Według autorów projektu celem zmiany przepisów jest walka z korupcją. Propozycje posłów budzą sprzeciw samorządowców. W prawie obowiązuje zasada domniemania niewinności. Należy również pamiętać, że praktyka pokazuje, że często prokuratorskie zarzuty stawiane samorządowcom nie potwierdzają się – wyjaśnia Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich. Kolejna zmiana, nad którą będą dyskutować parlamentarzyści, dotyczy ograniczenia liczby kadencji wójta do dwóch. Ta propozycja jest nieporozumieniem i w ocenie samych zainteresowanych podważa ideę samorządności. Wójt jest organem wykonawczym, a to rada gminy stanowi o lokalnej polityce. Gdy zajdzie potrzeba, wyborcy sami odwołają złego szefa gminy – mówi Andrzej Porawski.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 18 marca 2011 r.