NIK przeprowadziła sześćdziesiąt kontroli doraźnych

Samorząd terytorialny

W 2010 r. NIK zleciła przeprowadzenie sześćdziesięciu kontroli doraźnych. Inspektorzy urzędów skarbowych, nadzoru budowlanego, inspekcji weterynaryjnej i sanitarnej sprawdzili wskazane przez Izbę...

14.09.2011

Remont nie wpływa na stawkę podatku od nieruchomości

Finanse samorządów

Prowadzenie przez przedsiębiorcę prac remontowo-budowlanych, zmierzających do zmiany funkcji hali z produkcyjnej na handlowo-usługową, nie powoduje, iż budynek taki nie jest i nie może być...

14.09.2011

Płaca minimalna w 2012 r. - 1500 zł

Samorząd terytorialny

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r., przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.

13.09.2011

Rada Ministrów zdecydowała o "Niebieskiej Karcie"

Samorząd terytorialny

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie procedury ,,Niebieskiej Karty oraz wzorów formularzy ,,Niebieska Karta, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.

13.09.2011

Warszawscy rodzice zapłacą mniej za przedszkola

Rodzice przedszkolaków w Warszawie nie będą płacili za opiekę nad dziećmi od otwarcia placówki do godziny 13, a po godz. 13 obowiązywać będzie jednolita stawka 2,6 zł za godzinę - wynika z projektu...

13.09.2011

UOKiK: ochrona rynków lokalnych i kary dla gmin

Samorząd terytorialny

41 decyzji dotyczących niedozwolonych działań gmin i ich spółek zależnych wydała od początku roku prezes UOKiK. Do nieprawidłowości najczęściej dochodzi na rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych -...

13.09.2011

1 mld zł dofinansowania z UE na drogę nr 7 i 16

Samorząd terytorialny

1 mld zł wynosi dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko budowy odcinków dróg krajowych: nr 7 Gdańsk-Warszawa między Olsztynkiem a Nidzicą i nr 16 Olsztyn-Augustów między Barczewem a...

13.09.2011

MEN proponuje wzory dokumentów

Samorząd terytorialny

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowano wzory karty indywidualnych potrzeb ucznia oraz planu działań wspierających.

13.09.2011

Więcej gmin na specjalnych zasadach

Samorząd terytorialny

MSWiA przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia wprowadzającego specjalne zasady odbudowy zniszczeń w gminach dotkniętych klęskami żywiołowymi.

13.09.2011

Senat obraduje na ostatnim posiedzeniu w tej kadencji

Samorząd terytorialny

Senat, który we wtorek po godz. 10 rozpoczął ostatnie w tej kadencji posiedzenie rozpatrzył już ustawę, która ma zapewnić sprawniejsze niż dotychczas udzielanie pomocy poszkodowanym przez żywioł....

13.09.2011

Sfinansowanie projektu planu miejscowego

Samorząd terytorialny

Czy prywatny inwestor może sfinansować koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Właścicielowi zależy na uchwaleniu planu, a gmina nie ma środków. Czy można w tej sprawie...

13.09.2011