Nowe przepisy wprowadzają istotne zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o...
Adam Bochentyn
24.09.2015
Samorząd terytorialny
30 samorządowców z woj. małopolskiego otrzymało w środę z rąk ministra administracji i cyfryzacji...
PAP
24.09.2015
Samorząd terytorialny
Podstawa wykluczenia z procedury z uwagi na złożenie w jednym postępowaniu ofert przez podmioty...
Bartłomiej Kardas
24.09.2015
Zamówienia publiczne
Lista sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów zwiększyła się w Polsce do 60, a województwo pomorskie...
Ewa Saj
23.09.2015
Samorząd terytorialny
Wytwórcy komunalnych osadów ściekowych (oczyszczalnie ścieków) powinni jak najszybciej podjąć...
Ewa Saj
23.09.2015
Samorząd terytorialny
Marszałkowie województwa, a nie jak do tej pory starostowie, będą naliczać i egzekwować opłaty...
PAP
23.09.2015
Finanse samorządów
Wojewodowie zapytali samorządy, czy są w stanie przyjąć uchodźców. Część z nich, np. Gdańsk,...
PAP
23.09.2015
Samorząd terytorialny
W środę, 23 września Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji, podczas wizyty w...
Krzysztof Sobczak
23.09.2015
Samorząd terytorialny
19 kandydatów głównie reżyserów i aktorów ubiega się o stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana...
PAP
23.09.2015
Samorząd terytorialny
30 samorządowców z woj. małopolskiego otrzymało w środę z rąk ministra administracji i cyfryzacji...
PAP
23.09.2015
Samorząd terytorialny
Proces w sprawie infoafery ruszy zapewne w II kwartale 2016 r. - zapowiedział Sąd Okręgowy w...
PAP
23.09.2015
Zamówienia publiczne
W dniu 22 września w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1...
Ewa Saj
23.09.2015
Samorząd terytorialny
W regulaminie utrzymania czystości i porządku rada nie może nakładać na mieszkańców obowiązku...
Anna Dudrewicz
23.09.2015
Samorząd terytorialny
Województwa nie zamierzają się spieszyć z wdrażaniem przepisów mających na celu poprawę jakości...
Krzysztof Sobczak
23.09.2015
Samorząd terytorialny
GDDKiA podpisała ze spółką Budimex umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków drogi S17...
Magdalena Sowula
23.09.2015
Zamówienia publiczne
Obecnie w ścisłym kierownictwie UZP jest zaledwie jedna osoba, która jeśli zachoruje, to nie będzie...
Magdalena Sowula
23.09.2015
Zamówienia publiczne
W dniu 22 września w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1...
Ewa Saj
23.09.2015
Samorząd terytorialny
Nowe przepisy wyłączają wymóg uzyskania zgody ministra właściwego ds. rozwoju wsi na odrolnienie...
Adam Bochentyn
23.09.2015
Samorząd terytorialny
Nowe przepisy umożliwiają prowadzenie stacji kontroli pojazdów przez podmioty niebędące...
Adam Bochentyn
23.09.2015
Samorząd terytorialny
8 października w Gdańsku, obędzie się interdyscyplinarna dyskusja naukowa dotycząca ochrony...
Karol Kozłowski
23.09.2015
Samorząd terytorialny
Nowe zasady waloryzacji umów, podjęcie negocjacji w zakresie wynagrodzenia wykonawcy oraz omówienie...
Magdalena Sowula
23.09.2015
Zamówienia publiczne
Wiceminister infrastruktury i rozwoju Sławomir Żałobka powiedział we wtorek w Gdańsku, że na polską...
PAP
23.09.2015
Zamówienia publiczne
W Radomiu podpisana została we wtorek umowa konsorcjum w celu złożenia ofert na system...
PAP
23.09.2015
Zamówienia publiczne
Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, to wyzwanie nie tylko dla pracodawców,...
Magdalena Sowula
23.09.2015
Zamówienia publiczne
Słupsk, podobnie jak inne polskie miast średniej wielkości, ma ogromny potencjał gospodarczy, który...
Krzysztof Sobczak
23.09.2015
Samorząd terytorialny
356 długotrwale bezrobotnych osób znalazło pracę w wyniku pilotażowego programu Express do...
PAP
23.09.2015
Samorząd terytorialny
Poeta Bohdan Zadura, reżyser Maciej Wojtyszko, plastyk Paweł Nowak i twórca Festiwalu Chopin i Jego...
PAP
22.09.2015
Rząd wesprze skargę na decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą lotniska Gdynia-Kosakowo. Unijni...
PAP
22.09.2015
Samorząd terytorialny
Ogłoszenie niepodległości przez Katalonię grozi destabilizacją i napięciami w Hiszpanii; może...
PAP
22.09.2015
Burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski zadeklarował we wtorek, że miasto przyjmie jedną rodzinę...
PAP
22.09.2015
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski