Rozpoczęła się budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - od skrzyżowania z obwodnicą Starego Sącza...
PAP
24.06.2015
Zamówienia publiczne
Czy jest dopuszczalne podanie kwoty, którą zamawiający chce przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu...
Marzena Kopacka
24.06.2015
Zamówienia publiczne
Organizowany przez CUW przetarg na zakup biletów lotniczych, kolejowych i rezerwację miejsc...
Magdalena Sowula
24.06.2015
Zamówienia publiczne
Otwarcie Muzeum Pana Tadeusza, Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej oraz projekt budowy...
PAP
24.06.2015
Samorząd terytorialny
Przedstawiciele Airbus Helicopters i PZL Świdnik dwóch z trzech firm uczestniczących w przetargu na...
PAP
24.06.2015
Zamówienia publiczne
Ponad 520 mln zł z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) zyskały w latach 2007-2013...
PAP
24.06.2015
Samorząd terytorialny
Wszystkie kluby parlamentarne poparły projekt nowelizacji m.in. prawa zamówień publicznych, który...
PAP
24.06.2015
Zamówienia publiczne
Rozwój współpracy samorządów lokalnych z regionami Chin będzie głównym tematem III Forum...
PAP
24.06.2015
Samorząd terytorialny
Uniwersytet Opolski (UO) chce utworzyć stacjonarne studia na kierunku lekarskim. Uczelnia liczy, że...
PAP
24.06.2015
Samorząd terytorialny
Podejmowanie jakichkolwiek czynności w ramach postępowania spadkowego jest możliwe tylko w...
Marianna Sokołowska
24.06.2015
Samorząd terytorialny
Należy dążyć do stworzenia takiego modelu budowy ustaw i przepisów, który sprawi, że ewentualne...
Inny
24.06.2015
Samorząd terytorialny
Opolski sejmik udzielił we wtorek zarządowi województwa absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły...
PAP
24.06.2015
Finanse samorządów
W związku z regulacjami wprowadzonymi przez nowelizację ustawy PZP, Ministerstwo Pracy i Polityki...
Inny
24.06.2015
Zamówienia publiczne
Nowoczesny skaner PEC CT przydatny w radioterapii uruchomiło we wtorek Dolnośląskie Centrum...
PAP
23.06.2015
Żaden z klubów nie opowiedział się we wtorek przeciw senackiemu projektowi ustawy, mającemu...
PAP
23.06.2015
Samorząd terytorialny
Wczoraj (22 czerwca) w Dzienniku Urzędowym UE serii C nr 205 opublikowano wniesioną do Sądu Unii...
Rafał Bujalski
23.06.2015
Samorząd terytorialny
W stosunku do nieruchomości zabudowanych budynkami letniskowymi obowiązek ponoszenia opłat za...
Anna Dudrewicz
23.06.2015
Samorząd terytorialny
Krajowa Spółka Cukrowa odnowi i zmodernizuje, pochodzące z początku XX wieku, zabudowania dawnej...
PAP
23.06.2015
29 czerwca białostoccy radni zajmą się sprawą absolutorium dla prezydenta miasta za 2014 rok -...
PAP
23.06.2015
Finanse samorządów
Radni Rzeszowa udzielili we wtorek prezydentowi miasta Tadeuszowi Ferencowi absolutorium za ubiegły...
PAP
23.06.2015
Finanse samorządów
Rewolucja, która miała zlikwidować problem dzikich wysypisk, to niewypał. Efektów nie widać, a...
PAP
23.06.2015
Samorząd terytorialny
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje zlecić Sygnity usługi utrzymania...
PAP
23.06.2015
Zamówienia publiczne
Jako kraj nadrabiamy dystans do najbogatszych w Europie. Ale przez ostatnie kilkanaście lat...
PAP
23.06.2015
Samorząd terytorialny
MIR przestrzega marszałków woj. przed łatwym przekazywaniem firmom pieniędzy UE z regionalnych...
PAP
23.06.2015
Samorząd terytorialny
Częste i intensywne zmywanie ulic wpływa na jakość powietrza: znacząco redukuje zanieczyszczenia...
PAP
23.06.2015
Samorząd terytorialny
Zakres informacji o wynikach nadzoru pedagogicznego nie został określony, z wyjątkiem obowiązku...
Krzysztof Gawroński
23.06.2015
Samorząd terytorialny
PGNiG Termika ogłosiła kolejny przetarg na wykonanie pod klucz instalacji odazotowania spalin w...
Magdalena Sowula
23.06.2015
Zamówienia publiczne
Zasada jawności podlega ograniczeniu, zgodnie z którym nie ujawnia się informacji stanowiących...
Anna Śniecikowska
23.06.2015
Samorząd terytorialny
Centrum Usług Wspólnych Kancelarii Premiera, czyli instytucja odpowiedzialna za druk rządowego...
Inny
23.06.2015
Zamówienia publiczne
Organy administracji rządowej i samorządowej niechętnie zawierają klauzule społeczne w...
Inny
23.06.2015
Zamówienia publiczne