W środę, do delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu wpłynęła uchwała radnych Fromborka o wygaśnięciu mandatu burmistrza.

Radni podjęli uchwałę 21 czerwca, teraz premier w ciągu 90 dni wyda zarządzenie w sprawie przedterminowych wyborów - podano w elbląskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego.

Sprawa związana jest w procesem i prawomocnym wyrokiem wobec dotychczasowej burmistrz Krystyny L., którą sąd uznał za winną przestępstwa urzędniczego polegającego na poświadczeniu nieprawdy w dokumentach dotyczących inwestycji unijnych. Burmistrz została skazana na karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę w wysokości 1200 zł.

Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy budowie sołeckich centrów kultury w gminie Frombork: w Wielkim Wierznie, Sadłukach i Jędrychowie. Centra były budowane w latach 2006-2007. Gmina Frombork korzystała przy budowie centrów z unijnych dotacji. Aby europejskie środki trafiły do inwestora, gmina musiała przedstawiać dokumenty z postępów prac budowlanych.

Według sądu, który uznał winę burmistrz, gmina przedstawiała nieprawdziwe informacje; wykazywała bowiem, że kolejne etapy budowy są realizowane zgodnie z planem, podczas gdy ich nie wykonano, albo wykonano po czasie, albo też przeprowadzono prace budowlane inne niż ujęte w harmonogramie.

Prokuraturę o nieprawidłowościach, jakie stwierdzono podczas kontroli zawiadomił warmińsko-mazurski urząd marszałkowski.

Burmistrz Fromborka mówiła wcześniej w lokalnych mediach, że nie zrezygnuje z mandatu. Podkreślała, że nie zgadza się z wyrokiem i będzie składać skargę kasacyjną. Natomiast w ubiegłym tygodniu poinformowała radnych, że odchodzi z urzędu na emeryturę. Radni podjęli więc uchwałę o wygaśnięciu mandatu.