Jak powiedział członek zarządu województwa świętokrzyskiego Jan Kotowski, urząd marszałkowski chce dobrze przygotować siebie i przedsiębiorców do rozpoczynającej się w przyszłym roku perspektywy budżetowej UE. „Niebawem będziemy określać kolejne szczegóły Regionalnego Programu Operacyjnego. Chcielibyśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów i poznać ich potrzeby” – dodał.

Aby ułatwić przedsiębiorcom wzięcie udziału w badaniu, na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego przygotowano elektroniczny formularz, składający się z 26 pytań. Jak zaznaczono w opisie badania, przekazane przez przedsiębiorców propozycje projektów „będą miały jedynie charakter informacyjny i posłużą jako materiał pomocniczy przy opracowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.”

Podobne badanie władze samorządowe woj. Świętokrzyskiego przeprowadziły już m.in. wśród gmin.

Na tej samej stronie internetowej przedsiębiorcy mogą wziąć udział w jeszcze jednym badaniu, dotyczącym oceny wpływu RPO w latach 2007-2013 na sektor małych i średnich firm.

Według ostatnich ustaleń w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, województwo świętokrzyskie może liczyć na 1 mld 223 mln euro w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Ok. trzy czwarte tej sumy trafi na przedsięwzięcia finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałe 25 proc. trafi na projekty wspierane z Europejskiego Funduszu Społecznego.