Jak poinformował w środę Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, po weryfikacji zgłoszeń zasiłki celowe zostaną przekazane osobom i rodzinom poszkodowanym w nawałnicach.

Zasiłek celowy w wys. do 20 tys. zł będzie można przeznaczyć na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku silnych wiatrów - huraganu, trąby powietrznej - jak również intensywnych opadów deszczu, gradobicia, powodzi lub osuwisk ziemi.

Pomoc przyznawana jest niezależnie od kryterium dochodowego oraz od odszkodowania przysługującego z tytułu ubezpieczenia budynku bądź lokalu mieszkalnego od skutków klęsk żywiołowych. Zasiłki nie mają charakteru odszkodowania, jest to świadczenie wypłacane na zasadach określonych w pomocy społecznej.

Dotąd gminy zgłosiły, że w wyniku czerwcowych nawałnic zniszczeniu lub uszkodzeniu uległo 511 budynków lub lokali. Największe zapotrzebowanie na zasiłki celowe zgłosiły m.in. gminy Rybnik, Tychy, Żory, Jaworzno.

Kwota 3,2 mln zł nie obejmuje potrzeb po nawałnicach, które miały miejsce m.in. w powiecie pszczyńskim z poniedziałku na wtorek.