Coroczny otwarty konkurs wyróżnia wzorowe przestrzenie publiczne i obiekty użyteczności publicznej; odbywa się w kategoriach: przestrzeń publiczna, zrewitalizowana przestrzeń publiczna, obiekt użyteczności publicznej i zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej. W tym roku do 14. edycji konkursu wpłynęło 36 zgłoszeń z 27 gmin.

Nagrody i wyróżnienia marszałka przyznano podczas uroczystości w Katowicach projektantom, a także inwestorom i gminom, na terenie których powstały docenione przedsięwzięcia.

W kategorii przestrzeń publiczna jury przyznało dwa wyróżnienia. Pierwsze z nich otrzymała Będzińska Strefa Aktywności Rodzinnej (pracownie Modus Mirosława Macioszka i Soliter Anny Chwiszczik oraz spółka Hefal Serwis - za „pomysłowo i niewielkim kosztem pozyskane nowe tereny zieleni, rekreacji i różnych aktywności sportowych”). Drugim wyróżnieniem uhonorowano Park Etnograficzny Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu (Pracownia Januszówka - za „skuteczną próbę ocalenia autentycznych wartości regionu”).

W kategorii zrewitalizowana przestrzeń publiczna nagrodę otrzymała ta sama pracownia Januszówka za rewitalizację otoczenia szybu Prezydent w Chorzowie („rewitalizacja terenu poprzemysłowego w śródmieściu Chorzowa na atrakcyjne miejsce rekreacyjne”). Wyróżniony został Sportpark – Park Sportowy w Cieszynie zrealizowany w ramach projektu transgranicznego „Ogród dwóch brzegów” (arch. Agnieszka Romanowska-Tarczyńska, arch. Przemysław Stawinoga i Miastoprojekt Cieszyn - za „właściwe wykorzystanie potencjału terenów wzdłuż Olzy”).

Nagrodę w kategorii obiekt użyteczności publicznej przyznano Śląskiemu Międzyuczelnianemu Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (arch. Jerzy Gurawski - za „świetnie zaprojektowany i zrealizowany kompleks nowoczesnych laboratoriów z salami wykładowymi”). Wyróżnione zostały: kompleks Bażantowo Sport w Katowicach (Małeccy Biuro Projektowe - za „udany przykład dzielnicowego centrum sportu i rekreacji z usługą hotelarską”) oraz park wodny Aquadrom w Rudzie Śląskiej (arch. Ireneusz Krawiec – m.in. za „poprawną architekturę z dobrze rozwiązaną funkcją”).

W kategorii zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej przyznano dwie nagrody: dla modernizacji budynku po dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb władz miasta (pracownia Archex – m.in. za „wykorzystanie potencjału zabytkowego obiektu Donnersmarcków”) oraz dla Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa w Siemianowicach Śląskich (arch. Antoni Hołowiński i arch. Janusz Ochota za „adaptację pokopalnianego budynku maszyny wyciągowej i wieży kopalni Michał”). Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu (arch. Bernard Łopacz, arch. Barbara Fudali oraz gliwicka pracownia Inwestprojekt - „za konsekwentnie i z sukcesem przeprowadzoną rewitalizację z częściową rekonstrukcją zamku”).

Jury konkursu przyznało też wyróżnienie specjalne poza kategoriami. Otrzymały je osoby związane z przebudową domu opieki społecznej całodobowej dla osób starszych w Bielsku–Białej (arch. Maria Witosławska) za „osobiste zaangażowanie i działania prospołeczne inwestora, projektanta i zarządcy na rzecz stworzenia wyjątkowej przestrzeni publicznej przeciwdziałającej zjawisku wykluczenia społecznego osób starszych oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych".

Ogłoszenie wyników tego konkursu połączono z nagrodzeniem laureatów konkursu na Architekturę Roku Woj. Śląskiego 2013. Organizuje go katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich; do tegorocznej 19. edycji zgłoszono blisko 50 prac.

Grand prix i nagrodę za najlepszy obiekt roku przyznano termomodernizacji III LO w Tychach (pracownia RS + Roberta Skitka). Wyróżniona w tej kategorii została przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego na cele biurowe w Katowicach (pracownia SLAS).

W kategorii obiektu zaprojektowanego przez śląskich architektów, a zbudowanego poza granicami regionu (kategoria dzieło eksportowe) nagrodzono Dom Autorodzinny pracowni KWK Promes. W kategorii wnętrze roku nagrodzone zostało zagospodarowanie komór kopalni Guido w Zabrzu na cele m.in. kulturalne i gastronomiczne (pracownia Studio Architektury). W kategorii: dom jednorodzinny nagrodzony został Dom w Krajobrazie (Kropka studio), a wyróżnienie promujące młodych twórców trafiło do zespołu MUSK collective design.