Ideą projektu Markowy Samorząd 2014 jest promocja dobrych praktyk w samorządzie przez pokazanie wartych naśladowania działań w dwóch aspektach – aktywności marketingowej oraz ekonomiczno-finansowej. A ponadto mobilizacja do podnoszenia jakości zarządzania w sektorze publicznym oraz impuls do współpracy i zdrowej konkurencji jednostek samorządowych w dziedzinie zarządzania, budowania marki terytorialnej i wykorzystania atutów regionu.


Konkurs Markowy Samorząd jest projektem ogólnopolskim, powstał w 2012 r. Pierwsza edycja, zakończona uroczystą galą 28 maja 2013 r. w warszawskim hotelu Sofitel Victoria, cieszyła się dużym zainteresowaniem samorządowców. Do bezpłatnego udziału w Konkursie zgłosiło się 700 jednostek samorządu terytorialnego. Nagrody są przyznawane w pięciu kategoriach: gmina miejska (łącznie z miastami na prawach powiatu), gmina wiejsko-miejska, gmina wiejska, powiat ziemski, województwo samorządowe.
 

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie kompletnie wypełnionego i prawidłowo podpisanego Kwestionariusza Ankiety Uczestnika Konkursu „Markowy Samorząd” do dnia 30.04.2014 r. na adres Organizatora. Każda nadesłana ankieta konkursowa będzie premiowana funkcjonalnym Informatorem Samorządowym 2014.
 

Spośród nadesłanych ankiet JURY konkursu wyłoni po trzy zwycięskie jednostki w każdej z 5 kategorii:
Gmina wiejska
Gmina wiejsko-miejska
Gmina miejska
Powiat ziemski (łącznie z miastami na prawach powiatów)
Województwo samorządowe

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 27 maja 2014 r. w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy wszystkie JST do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Więcej informacji na www.markowysamorzad.pl