Dyrekcja zakończyła konsultacje z przedstawicielami branży budowlanej. W efekcie powstał zestaw dokumentacji, określającej warunki realizacji inwestycji, stosowane w nowych systemach kontraktowych, tj. „projektuj i buduj” i „utrzymaj standard”.

GDDKiA zależy, by wszyscy uczestnicy rynku mieli szansę wnieść uwagi do dokumentów opracowanych z przedstawicielami branży budowlanej, dlatego zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zgłaszania uwag.

Uwagi można zgłaszać bezterminowo. Dyrekcja zapewnia, że będą one na analizowane i na ich podstawie dokumenty będą ulegały stosownym modyfikacjom. Dyrekcja prosi o nanoszenie uwag w formularzach załączonych do poszczególnych dokumentów.

Dokumentacja jest dostępna TUTAJ.

Źródło: www.gddkia.gov.pl