Projekt ustawy przyjęty przez rząd ma poprawić jakość powietrza i zapewnić bezpieczeństwo dostaw...
Katarzyna Kubicka-Żach
27.11.2018
Środowisko
Rzecznik Praw Obywatelskich ma obawy, czy osoby bezdomne zagłosują w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu. Wciąż nie ma rozporządzenia MSWiA w tej sprawie.
Katarzyna Kubicka-Żach
27.11.2018
Wybory
Podpisana przez prezydenta ustawa nadaje osobowość prawną kołom gospodyń wiejskich, co ma umożliwić...
Katarzyna Kubicka-Żach
27.11.2018
Samorząd terytorialny
We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej....
Jolanta Ojczyk
27.11.2018
Nowe technologie
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 20 listopada br. uznał, że skazanie za znieważenie funkcjonariuszy policji osobę, która porównała działania operacyjne policjantów w czasie publicznego protestu do tortur, stanowiło naruszenie wolności wyrażania opinii.
Katarzyna Warecka
27.11.2018
Prawo karne Administracja publiczna
W ciągu pięciu lat Polska awansowała o 50 miejsc w rankingu jakości dróg, przygotowanym przez Światowe Forum Ekonomiczne. NIK chwali samorządy za przygotowanie i realizację inwestycji drogowych oraz wykorzystanie dostępnych funduszy, bo drogami powiatowym i gminnymi jeździ się coraz lepiej.
Agnieszka Matłacz
27.11.2018
Finanse publiczne
Według sądu wojewoda prawidłowo wygasił mandat prezydenta Krzysztofa Żuka w poprzedniej kadencji. Powodem było zasiadanie w radzie nadzorczej spółki PZU Życie podczas pełnienia mandatu.
Katarzyna Kubicka-Żach
26.11.2018
Samorząd terytorialny
W obecnym stanie prawnym nie ma możliwości utworzenia w urzędzie tego stanowiska. Projektowana...
Katarzyna Kubicka-Żach
26.11.2018
Samorząd terytorialny
Realizacja trasy ekspresowej nie podlega badaniu pod kątem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. - Wybór racjonalnego wariantu przebiegu trasy uwzględniał uwarunkowania środowiskowe - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.11.2018
Środowisko

NIK edukuje Polaków, jak poprawić stan powietrza

Samorząd terytorialny Środowisko
Najwyższa Izba Kontroli rozpoczyna akcję edukacyjną dotyczącą zanieczyszczeń powietrza. Chce przypomnieć, że negatywny wpływ na powietrze mają m.in. stare piece na paliwa niskiej jakości.
Katarzyna Kubicka-Żach
26.11.2018
Samorząd terytorialny Środowisko
Ministerstwo rozwoju zaleca podmiotom publicznym przygotowującym się do inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego skorzystanie z certyfikacji – opinii resortu, czy zastosowanie formuły PPP jest zasadne.
Katarzyna Kubicka-Żach
26.11.2018
Zamówienia publiczne
Przez krótki czas właściciel nieruchomości mógł bez zezwolenia wyciąć drzewa na swojej posesji. Usunięcie drzew rosnących na granicy wymagało zatem zgody obu właścicieli nieruchomości. Jeżeli tym drugim była gmina, niezbędne było jednak zezwolenie właściwego organu
Marek Sondej
24.11.2018
Środowisko Administracja publiczna
Osoby nietrzeźwe zamiast na kosztowne w utrzymaniu szpitalne oddziały ratunkowe powinny trafiać na izb wytrzeźwień. Tych jednak brakuje, bo ich prowadzenie jest dla powiatów za drogie. W ciągu jednego dyżuru karetki przywożą do szpitala od 5-10 pijanych pacjentów.
Katarzyna Nowosielska
24.11.2018
Opieka zdrowotna
Rada gminy nie ma uprawnień do wprowadzania w miejscowym planie zagospodarowania zakazów lokalizowania nowych zjazdów, czy też zjazdów z drogi publicznej – wskazuje wojewoda warmińsko-mazurski.
Robert Horbaczewski
23.11.2018
Samorząd terytorialny
Małżonek wójta, burmistrza czy prezydenta może pracować w tym samym urzędzie gminy pod warunkiem, że nie ma między nimi bezpośredniej podległości służbowej. Natomiast w służbie cywilnej szef nie może zatrudniać bliskich.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.11.2018
Samorząd terytorialny
W przepisach o dostępie do informacji publicznej powinien znaleźć się obowiązek podania danych osoby wnioskującej – wynika z petycji. Kwestie ma uregulować ustawa o jawności życia publicznego, która jest wciąż procedowana.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.11.2018
Administracja publiczna
Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny znosi współfinansowanie przez gminy pobytu dzieci w pieczy instytucjonalnej. Stracą na tym powiaty, mogą stracić pracownicy i… być może dzieci.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.11.2018
Pomoc społeczna
Jednostki pomocnicze gminy nie mają osobowości prawnej. Ich kompetencje określa wyłącznie gmina w statucie, a wiec przekazanie mienia komunalnego w zarządzanie takiej jednostce wymaga prawidłowych regulacji statutowych – pisze Szymon Osowski
Szymon Osowski
22.11.2018
Samorząd terytorialny
Zadanie powiatów polegające na wspieraniu osób i rodzin z problemami psychologicznymi jest niedofinansowane. Nie ma też regulacji prawnych w tym obszarze – alarmują pracownicy socjalni.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.11.2018
Pomoc społeczna

Administracja nie musi obawiać się technologii bezprzewodowych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Jednostki administracji publicznej obawiają się o bezpieczeństwo systemów IT i danych obywateli,...
Katarzyna Kubicka-Żach
21.11.2018
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Pracownicy pomocy społecznej masowo odchodzą z zawodu, potrzeba realnych zmian, które staną się fundamentem dla poprawy warunków zatrudnienia, a tym samym udzielanej pomocy – pisze Paweł Maczyński
Paweł Maczyński
21.11.2018
Pomoc społeczna
Nie można w planie zagospodarowania zakazać lokalizacji ferm, jeśli narusza to ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
Dorian Lesner
21.11.2018
Budownictwo
Obywatel wnioskował o udzielenie informacji publicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Dlatego wysłanie odpowiedzi zwykłą pocztą elektroniczną nie mogło być traktowane jako załatwienie sprawy, ponieważ organ jest związany sposobem i formą jej udzielenia – orzekł WSA we Wrocławiu.
Dorian Lesner
21.11.2018
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS), które mają być jednostkami organizacyjnymi gmin i zarazem nowymi instytucjami lokalnej polityki społecznej.
Krzysztof Sobczak
20.11.2018
Pomoc społeczna Administracja publiczna
Nowa ustawa ma zapewnić elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych, co spowoduje zmniejszenie zatorów płatniczych i liczby błędnych oraz fałszywych faktur w obiegu.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.11.2018
Zamówienia publiczne
Ok. 132 mln euro z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przeznaczone będą na przedsięwzięcia ułatwiające życie grupom społecznym ze specjalnymi potrzebami.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.11.2018
Pomoc społeczna
Globalne Porozumienie ONZ na rzecz bezpiecznej i legalnej migracji nie spełniło postulatów gwarancji suwerennego prawa do decydowania, kogo państwa przyjmują na swoim terytorium – uznał rząd.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.11.2018
Administracja publiczna
Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska zostaną uszczuplone o wydziały monitoringu środowiska i laboratoria. Zostaną one przeniesione na szczebel centralny. Inspekcja będzie mogła też tworzyć grupy interwencyjno-wyjazdowe i do zadań specjalnych.
Dorian Lesner
20.11.2018
Środowisko
Kolejny sąd administracyjny - tym razem we Wrocławiu - stwierdził nieważność części uchwały tamtejszej rady miejskiej dotyczącej opłat za holowanie i przechowywanie aut na parkingach strzeżonych. Śledczy podnosili, że są one zbyt wysokie i nie uwzględniają rzeczywistych kosztów.
Patrycja Rojek-Socha
20.11.2018
Prawo cywilne
Dzieci pochodzące ze związków jednopłciowych, które urodziły się za granicą, znajdują się w Polsce w próżni prawnej, faktycznie są bezpaństwowcami. Ale dzięki dwóm niedawnym wyrokom NSA jest szansa, że ich status prawny zostanie uporządkowany - twierdzi adwokat Anna Mazurczak, która reprezentowała w tych sprawach Rzecznika Praw Obywatelskich.
Krzysztof Sobczak
20.11.2018
Administracja publiczna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski