Badanie ma posłużyć dostosowaniu postulatów federacyjnych do potrzeb pracowników socjalnych i pozostałych pracowników pomocy w zagrożeniu epidemicznym. W tym celu przygotowano specjalną ankietę, którą mogą online wypełnić pracownicy pomocy społecznej.

Czytaj też: Rząd proponuje zmiany w regulaminach DPS dla lepszej ochrony przed koronawirusem

Przedmiot ankiety i pytania

Badaniu poddana jest praca zdalna pracowników socjalnych w czasie pandemii koronawirusa - kwiecień - czerwiec 2020. Celem sondażu jest poznanie opinii pracowników na temat trudności związanych z wykonywaniem pracy zdalnej oraz zidentyfikowanie możliwych obszarów działania, które pomogą zbudować lepszą strategię w obszarze pracy socjalnej w warunkach pandemii.

Pytania dotyczą m.in. doświadczenia zawodowego, kwalifikacji oraz warunków do realizacji pracy zdalnej w czasie pandemii. Jest też możliwość wypowiedzenia się, czy przełożony udzielił jasnej instrukcji, jak pracować zdalnie oraz kontakt i wsparcie przełożonych podczas pandemii.

Badanie prowadzą członkowie rady naukowej federacji - Anna Dunajska i Marcin Boryczko wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim. Wypełnienie ankiety powinno zająć kilkanaście minut. Ankietę można wypełnić tutaj.