Pisaliśmy o tragicznej sytuacji domów pomocy społecznej, w których brakuje m.in. środków ochrony osobistej dla zabezpieczenia się przed koronawirusewm. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zdecydowało o przekazaniu 20 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa na wsparcie powiatów w prowadzeniu tych placówek.

 

Pieniądze będą już w kwietniu

Pieniądze zostaną przekazane już w kwietniu. W czerwcu planowane jest natomiast dokonanie ponownej weryfikacji potrzeb domów pomocy społecznej.

Przekazanie środków wojewodom, na podstawie ich wniosków zgłoszonych do ministerstwa, ma na celu zwiększenie budżetów wojewodów na dotację dla powiatów prowadzących domy pomocy społecznej, w których znajdują się mieszkańcy domów pomocy społecznej przyjęci do placówek na tzw. starych zasadach, czyli przed dniem 1 stycznia 2004 roku.

W Polsce działają 824 domy pomocy społecznej oferujące miejsca dla 80,8 tys. osób.