W pierwszych tygodniach roku szkolnego inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego prowadzą kontrole autobusów szkolnych bardziej intensywnie. Sprawdzanie trwa potem przez cały rok. 

W szkolnych przewozach autobusowych, w związku z pandemią Covid-19, obowiązują zasady analogiczne jak w transporcie publicznym. Dzieci, opiekunowie i kierowcy powinni między innymi zasłaniać usta i nos, stosując np. maseczki.

Czytaj też: Uczniowie w maseczkach w autobusach i tramwajach

Kontrole ITD

ITD ma zwracać uwagę na stan autobusów w ramach działań własnych i na wniosek rodziców, opiekunów, dyrektorów szkół. Inspektorzy będą zwracali uwagę, czy przestrzegane są zasady sanitarne.

Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego mówił podczas briefingu, że kontrole obejmują kilka aspektów, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo podróżujących dzieci. Inspektorzy sprawdzają, czy kierowcy są trzeźwi, wypoczęci, czy posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia autobusu, a autobusy są sprawne technicznie.

Jak się okazuje, stan techniczny autobusów szkolnych jest gorszy niż kontrolowanych w okresie wakacyjnym autokarów wycieczkowych.

Wiele nieprawidłowości w ubiegłym roku

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że w pierwszych tygodniach ubiegłego roku szkolnego sprawdzono 1442 autobusy szkolne. Inspektorzy zatrzymali 151 dowodów rejestracyjnych i wycofali z ruchu 39 autobusów z powodu wykrytych nieprawidłowości.

Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny przypomina, że pasażerowie, kierowcy i przedsiębiorcy powinni przestrzegać zasad bezpiecznego korzystania z pojazdów transportu zbiorowego w trakcie trwania epidemii SARS-CoV-2.